صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون برای دیدار رسمی به چین رفته است

مکرون برای دیدار رسمی به چین رفته است

    امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سفر رسمی خود از چین را آغاز کرده است. گزارشها حاکی است که محور دیدار آقای مکرون از چین بر سر روابط تجاری بین دو کشور خواهد بود. به گزارش بی بی سی، انتظار میرود که پس از دیدار آقای مکرون با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، دو طرف افتتاح یک صندوق مالی سرمایهگذاری مشترک را به ارزش یک میلیارد دالر اعلام کنند.  فرانسه دارای کسری تجاری زیادی با چین است و آقای مکرون امیدوار است تا بتواند با بازارهای چین دسترسی پیدا کند. سفر رئیس جمهور فرانسه از شهر "شیآن" در شمال این کشور آغاز شده است. این شهر محل بقایای تاریخی "لشکر سفالین" است. این مسجمههای سفالین در مقبره اولین امپراتور چین در نزدیکی شهر شیآن پیدا شدهاند.
گزارش شده است که آقای مکرون یک اسب را از گارد ویژه ریاست جمهوری به عنوان هدیه برای همتای چینی خود به این کشور برده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از آقای مکرون گزارش کرده است که جاده ابریشم جدید یا طرح «کمربند و جاده» ارائه شده از سوی چین، «جادهای دوطرفه» است و به گفته آقای مکرون اروپا و چین باید درخصوص آن با یکدیگر همکاری کنند.
این خبرگزاری گزارش کرده است که آقای مکرون در سخنانی در شهر «شیآن» تاکید کرده است که راه قدیمی و تاریخی ابریشم «هیچگاه فقط متعلق به چین نبوده است.»
جاده ابریشم جدید یا طرح «کمربند و جاده» را شیجینپینگ، رئیسجمهوری چین با الهام‌‌گیری از راه ابریشم باستانی در ۲۰۱۳ ارائه کرد. طرح جدید با ایده و هزینه ۱۳۰۰ میلیارد دالری چین برای ساخت هزارها کیلومتر جاده، راه آهن و مسیرهای آبی و هوایی در نظر گرفته شده است.
این شبکه عظیم ۶۵ کشور را در آسیا، اروپا و آفریقا به هم وصل خواهد کرد و بر شکلدهی تجارت جهانی اثر خواهد گذاشت.