صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات هزاران نفر علیه سیاست مهاجرتی حزب حاکم اتریش

تظاهرات هزاران نفر علیه سیاست مهاجرتی حزب حاکم اتریش

روز شنبه هزاران معترض در جاده های ویانا، پایتخت اتریش علیه سهم گیری حزب ملی گرای «آزادی» در حکومت جدید دست به تظاهرات زدند.
«حزب مردم» (ÖVP ) صدراعظم سباستین کورتس که گرایش راست میانه دارد، با حزب راستگرای «آزادی» (FPÖ ) که ایده های ملی گرایانه و نئو فاشیست دارد، ائتلاف تشکیل داده است. با این حال، کورتس مدام تاکید می ورزد که حکومت او هوادار اتحادیه اروپاست. او از مردم خواسته است تا صبر کنند و گرایش حکومت را ببینند. حکومت کورتس شدیدا مخالف مهاجرت است.
به گزارش دویچه وله، میشائیل گنر، یکی از اعضای گروه موسوم به «جایگاهی برای سیاست پناهندگی انسانی» در این اعتراض گفت: «کشور ما زیر دست این فاشیست های جدید نخواهد بود».
پولیس برآورد کرده است که حدود ۲۰ هزار معترض در «میدان قهرمانان»، در مرکز شهر ویانا تجمع کردند. در این تجمع گروه های مختلف مخالف راستگرایی حضور داشتند.
یک معترض ۵۵ ساله که نام خود را کریستا گفت، به خبرگزاری ها گفته است: «آنچه که بیش از همه مرا می ترساند این است که تشکیل چنین حکومتی تبدیل به یک امر عادی شود». توبیاس گرتیکا، یک مرد ۴۷ ساله آلمانی نیز گفت که او نگران است «ملی گرایی به همه جا رخنه کند، و فقط در اتریش نماند».
برخی از معترضان لوحه هایی را با این مضمون حمل می کردند: «هرگز دوباره تکرار نشود» و «اجازه ندهید که نازی ها حکومت کنند». دیگر معترضان نیز شعارهایی را در حمایت از پناهجویان سر می دادند: «آوارگان باید بمانند، نازی ها باید بروند». معترضان همچنان از حکومت های اروپایی خواستند تا ملاقات با وزیران عضو حزب آزادی را بایکوت کنند. صدراعظم سباستین کورتس در کارزار انتخاباتی خود بر محدودیت مهاجرت به اتریش تاکید کرد. «حزب مردم» او چندین سال در حکومت حضور داشته است؛ اما عمدتا به عنوان بخشی از ائتلاف راست – چپ. «حزب مردم» اتریش، غالبا با حزب چپ میانه سوسیال دموکرات ائتلاف کرده بود.