صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفر معاون ترامپ به خاورمیانه

سفر معاون ترامپ به خاورمیانه

مایک پنس، معاون رئیسجمهوری آمریکا سفر خاورمیانهای خود را به رغم تعطیلی دولت فدرال آغاز کرده است. سفر آقای پنس چهار روزه خواهد بود. این سفر تا کنون دو بار به دلیل واکنشهای خشمگینانه به تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به تعویق افتاده بود. 
کاخ سفید گفته است در این سفرها، آقای پنس در باره امنیت منطقه و مسایل مربوط به مقابله با تروریسم با رهبران مصر و اردن مذاکره خواهد کرد. مصر و اردن از متحدان آمریکا در منطقه هستند. بر اساس گزارش بی بی سی، آقای پنس به اسرائیل هم سفر خواهد کرد که گرمترین استقبال در این سفر از او در این کشورانجام خواهد شد.  آقای پنس با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و سایر مقامهای فلسطینی دیدار نخواهد کرد.
مقامهای فلسطینی از دیدار با آقای پنس امتناع میکنند. شناسایی بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا با واکنشهای گسترده مواجه شد. عمده واکنشها در نقد این رویکرد بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر با اکثریت چشمگیر علیه تصمیم ترامپ درباره بیتالمقدس رای داد. پیش از آن هم بریتانیا، فرانسه، آلمان که از متحدان آمریکا هستند، اقدام دونالد ترامپ را تصمیمی "غیر سازنده" در راه ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان توصیف کرده بودند.