صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخست وزیر پاکستان: سازمان‌های خیریه اسلامگرا را تحت کنترول می‌آوریم

 نخست وزیر پاکستان: سازمان‌های خیریه اسلامگرا را تحت کنترول می‌آوریم

نخست وزیر پاکستان گفت که دولتش برنامه خود مبنی بر تحت کنترول درآوردن آن سازمان های خیریه را که توسط واشنگتن به عنوان اسلامگرا یا تروریستی درجه بندی شده اند، به پیش می برد. وی هشدار داد که امریکا پاکستان را تضعیف نکند.
شاهد خاقان عباسی، در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اتهامات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر پاکستان مبنی بر «دروغ و فریب» در راستای مبارزه با تروریسم را رد کرد. او همچنین مساله تعیین کردن هزینه برای اکمالات هوایی نیروهای ناتو از طریق فضای هوایی پاکستان را مطرح کرد.
زیر فشارهای امریکا و سازمان های بین المللی برای قطع حمایت مالی از تروریست ها، پاکستان ماه گذشته برنامه های مخفی را برای تحت کنترول درآوردن سازمان های خیریه وابسته با حافظ سعید رهبر یک گروه اسلام گرا راه اندازی کرد. واشنگتن این گروه را متهم می کند که در سال ۲۰۰۸ حمله بر شهر بمبئی در هندوستان را انجام داده که در آن ۱۶۶ تن کشته شدند.
ایالات متحده بنیادهای خیریه «جماعت الدعوه» و «فلاح انسانیت» پاکستان را به عنوان «جبهه تروریستی» مربوط به گروه لشکر طیبه رده بندی کرده است. حافظ سعید این گروه را در سال ۱۹۸۷ بنیانگذاری کرد. هند نیز این گروه را به حمله سال ۲۰۰۸ بمبئی متهم می کند.
شاهدخان عباسی در اتاق نخست وزیر در پارلمان پاکستان در مصاحبه ای بت خبرگزاری رویترز گفت: «بله، دولت می خواهد بنیادهای خیریه ای را کنترول کند که تحریم شده اند و اجازه فعالیت ندارند».
وی تاریخ مشخصی را برای عملی شدن این اقدام تعیین نکرد، اما گفت: «همه فعال اند، همه به یک نظرند، و همه متعهد به اجرایی ساختن تحریم های سازمان ملل متحد می باشند».