صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرچم سازمان ملل دیگر برای صلح‌بانان ایمنی نمی‌آ‌ورد

پرچم سازمان ملل دیگر برای صلح‌بانان ایمنی نمی‌آ‌ورد

سازمان ملل متحد گفته است که صلحبانانی که به مناطق پرخطر اعزام میشوند باید برای حفاظت از خود شیوه عملیاتی متفاوتی را به اجرا بگذارند. بی بی سی به نقل از مرکز خبررسانی سازمان ملل متحد نوشته، در حالی که در گذشته، حمل پرچم سازمان ملل و بر سرداشتن کلاه آبی رنگ باعث می شد تا طرفهای درگیری از تعدی به صلحبانان سازمان خودداری ورزند، در حال حاضر "پرچم سازمان ایمنی طبیعی سابق را نمیآورد" و لازم است صلحبانان آماده حفاظت و دفاع از خود باشند.  گروهی از کارشناسان نظامی در گزارشی با عنوان "بهبود امنیت صلحبانان شورای امنیت" که برای سازمان ملل تهیه شده است گفتهاند که "متاسفانه، گاه نیروهای متخاصم زبانی جز زبان زور نمیفهمند."
در این گزارش آمده است که برای حفاظت از ماموران نظامی و غیرنظامی سازمان ملل در مناطق پرخطر، قدرتنمایی گاه موثرتر از روشی مبتنی بر خودداری از برخورد است.
براساس این گزارش، از سال ١٩٤٨ تا کنون، بیش از سه هزار و پانصد تن از صلحبانان سازمان ملل در جریان ماموریت پاسداری از صلح جان خود را از دست داده اند و علت مرگ بیش از ٩٤٠ تن از آنان، حملات خشونتآمیز بوده است. از سال ٢٠١٣، شمار تلفات صلحبانان به شدت افزایش یافته و در طول پنج سال گذشته، ١٩٥ نفر در اثر حملات مسلحانه کشته شدهاند که افزایشی بیسابقه بوده است.
به همین دلیل، سال گذشته میلادی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گروهی را به سرپرستی آلبرت دوس سانتوس کروز،جنرال بازنشسته ارتش برازیل، مامور بررسی روشهای بهتر حفاظت از صلحبانان کرد.
برای تهیه این گزارش، جنرال سانوس که پیشتر در ماموریتهای پاسداری از صلح سازمان ملل شرکت داشته است، همراه با یک گروه از نظامیان از کشورهای مختلف از محلهای استقرار صلحبانان در چند نقطه جهان دیدن و با ١٦٠ تن از آنان مصاحبه کرد. محتوای گزارش به نوع ماموریت نمیپرازد و تنها شامل مشکلات عملیاتی در زمینه حفاظت از پرسنل است. این گزارش توصیه میکند که لازم است طرز فکر صلحبانان اعزامی تغییر یابد و به آنان تفهیم شود باید از مخاطرات موجود در محل ماموریت خود آگاه شوند و آمادگی اقدامات پیشگیرانه و در صورت لزوم واکنش و مقابله با عملیات خشونتآمیز علیه خود را داشته باشند.