صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصویب قانون حق ارتکاب خطا در تعامل با دولت در فرانسه

تصویب قانون حق ارتکاب خطا در تعامل با دولت در فرانسه

قانونگذاران فرانسوی به مادهای جدید رای دادند که به شهروندان در تعامل با دولت، «حق اشتباه» بدون مجازات را میدهد؛ البته فقط برای یک بار.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته دولت فرانسه، این ماده که در مجلس ملی به رای گذاشته شد، یکی از مادههای قانونی برای داشتن «دولتی در خدمت جامعه قابل اعتماد» است.
این قانون بخشی از اصلاحاتی است که امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه طی کمپین انتخاباتی موفق خود آن را مطرح کرده بود تا به شهروندان اجازه دهد که به شرط داشتن حسن نیت در مواجهه با مسئولان، بدون احتمال مجازات از نخستین تخلف، خطا کنند.
البته اثبات نیت سوء از جانب فرد متخلف بر عهده دولت خواهد بود.
ژرال دارمانن، وزیر اقدامات عمومی و حسابرسی در توییتر نوشت: گسترش حق ارتکاب به خطا که مجلس به آن رای داد، انقلابی در روابط میان مردم و دولت است. اشتباه کردن یک صفت انسانی است با این حال بخشش از جانب دولت هم محدود به اشتباه اول خواهد بود.
در آغاز بحث درخصوص این قانون، دارمانن با اشاره به شکایت یکی از مردم، اظهار کرد، دولت به صحبت «فرانسویهایی که خدمات عمومی را دوست دارند اما دولتشان را دوست ندارند»، گوش داده است.
قانونگذاران باید دهها لایحه را درخصوص محدوده حق ارتکاب به خطا در نظر بگیرند.
بر اساس قانون جدید حق ارتکاب به خطا، اگر یک مالیات دهندهای به صورت غیر عمدی در اظهارنامه مالیاتیاش اشتباهی کند این امر مشمول مجازات نخواهد بود. البته جریمهای در این زمینه در نظر گرفته میشود اما میزان آن بسیار اندک خواهد بود.
با این حال تعدادی از زمینهها از جمله موضوعات مربوط به سلامت اجتماعی شامل این قانون نمیشود.