صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استخدام ۳۰۰ زن در وزارت عدلیه عربستان برای نخستین‌بار

استخدام ۳۰۰ زن در وزارت عدلیه عربستان برای نخستین‌بار

برای نخستین بار در تاریخ عربستان، وزارت عدلیه این کشور ۳۰۰ زن را استخدام میکند.
به دنبال تصمیم ولید صمعانی، وزیر عدلیه عربستان مبنی بر ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان سعودی، منابع عربستان از تصمیم این وزارتخانه درباره استخدام ۳۰۰ زن خبر دادند.
این اقدام برای نخستین بار در تاریخ وزارت عدلیه صورت میگیرد و زنان عربستانی استخدام شده در قسمت مطالعات اجتماعی، قضایی، حقوقی و دستیار امور اداری فعالیت خواهند کرد.
استخدام زنان عربستانی تنها در پنج شهر ریاض، مکه، جده، دمام و مدینه منوره خواهد بود.
پیشتر صمعانی تاکید کرده بود که وزارت عدلیه مایل است زنان را در این وزارتخانه استخدام کند، زیرا این امر در تسهیل ارائه خدمات به زنان در زمینه قضایی و جمعآوری اسناد حائز اهمیت است.