صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردن روابط دیپلماتیک خود را با کوریای شمالی قطع کرد

اردن روابط دیپلماتیک خود را با کوریای شمالی قطع کرد

دولت اردن اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با کوریای شمالی را قطع کرده است.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، یک منبع دولتی در اردن اعلام کرد: قطع روابط دیپلماتیک با کوریای شمالی در راستای سیاستهای همپیمانان این کشور صورت گرفته است.
هیأت دولت اردن در مصوبهای قطع روابط دیپلماتیک با کوریای شمالی را تصویب کرده است.
با این تصمیم، مأموریت سفیر اردن در کوریای شمالی که در بجینگ اقامت داشت و همچنین مأموریت سفیر کوریای شمالی در اردن که در دمشق اقامت داشت، به پایان رسید.
آمریکا پس از آزمایشهای موشکی و اتمی اخیر کوریای شمالی، از تمامی کشورها خواست که روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با پیونگ یانگ قطع کنند.