صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش ایران و چین به سیاست جدید آمریکا در مورد برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور

واکنش ایران و چین به سیاست جدید آمریکا در مورد برنامه تسلیحات هسته‌ای این کشور

ایران و چین به سیاست جدید آمریکا در مورد برنامه تسلیحات هستهای این کشور واکنش نشان دادهاند.
چین از آمریکا خواسته تا از»ذهنیت جنگ سرد» دست بردارد و بیشتر در قبال برنامه خلع سلاح هستهای احساس مسئولیت کند.
به گزارش بی بی سی، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم گفته: «ببنید امروز آمریکا با چه زبان وقیحانهای روسیه را با سلاحهای اتمی جدید تهدید میکند، کسانی که معتقدند سلاح کشتار جمعی استفاده علیه بشریت است و باید همه سلاح ها از بین برود، بحث ساخت سلاح جدید برای استفاده علیه رقیب را مطرح میکند و در این شرایط می شود جمیعتی یا ملتی بگوید زمان صلح است و قدرت دفاعی نمیخواهیم.»
آمریکا دراین مورد که تسلیحات هستهای این کشورقدیمی شده و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد، ابراز نگرانی کرده است. این کشور ازچین، روسیه، کوریای شمالی و ایران به عنوان تهدیدهای بالقوه نام برده است. آمریکا همچنین گفته که ساخت بمبهای کوچکتر را در برنامه ساخت تسلیحات اتمی خود دارد.
وزارت دفاع چین در همین رابطه گفته است کشوری که خود یکی از بزرگترین زرادخانه هستهای جهان را در اختیار دارد باید در زمینه خلع سلاح این تسلیحات روند جهانی را دنبال کند نه این که علیه آن وارد عمل شود. چین گفته است که به شدت با گزارش پنتاگون در مورد سیاست هستهای آمریکا مخالف است.
وزارت دفاع چین همچنین گفته واشنگتن توان هستهای چین را تهدیدآمیز دانسته این در حالی است که طبیعت سیاست این کشوردر این مورد دفاعی است.
روز گذشته روسیه هم به سیاست جدید آمریکا واکنش نشان داده و آن را «ضد روسی» و «مقابل جویانه» خواند.