صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله در ادلب؛ گزارشهایی در خصوص احتمال استفاده از گازهای سمی

حمله در ادلب؛ گزارشهایی در خصوص  احتمال استفاده از گازهای سمی

گزارشها از شمال سوریه حاکی از حملات بیشتر توسط نیروهای دولتی این کشور علیه مناطقی از ولایت ادلب است که در تصرف مخالفان قرار دارد.
همزمان گزارش ساکنان این مناطق و نیروهای امدادی که در منطقه حضور دارند حاکی است که پس از حضور چند هلیکوپتر بر فراز منطقه، بوی بد در این ناحیه به مشام رسیده است که میتواند نشانهای از استفاده از گازهای سمی باشد.
یکی از نیروهای امدادی در این منطقه به بی بی سی گفته است که دستکم ۱۵ غیرنظامی در شهر صراغب به دلیل آنچه که گمان میرود گاز کلورین باشد، مورد درمان قرار گرفتهاند.  همچنین گزارش شده است که شش غیرنظامی نیز در حملهای با سلاحهای متعارف جنگی در یک روستا در همان نزدیکی کشته شدهاند.
مقامات سوریه اتهامات آمریکا در خصوص استفاده از سلاحهای کیمیاوی در درگیریها را رد میکنند.
براساس گزارشها ماه گذشته بیش از ۲۰ نفر پس از آنکه راکتی به محل درکنترل شورشیان در نزدیکی دمشق، پایتخت، اصابت کرد بر اثر مشکلات تنفسی مورد درمان قرار گرفتند.
حدود دو هفته پیش فرانسه چند شخص حقیقی و حقوقی را به اتهام ارتباط با برنامه تسلیحات کیمیاوی سوریه هدف تحریم قرار داد.
روز سهشنبه، ٣ دلو (٢٣ جنوری)، روزنامه رسمی دولت فرانسه گزارش کرد که دولت این کشور ٢٥ شخصیت حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به برنامه تسلیحات کیمیاوی سوریه تحریم کرده و محدودیتهایی را علیه آنها به اجرا گذاشته است.
تحریمشدگان در زمینههای الکترونیک، صنایع فلزی، تدارکات و حمل و نقل فعالیت دارند.
نام هیچیک از مقامات دولتی سوریه در این فهرست دیده نمیشود. یکی از دستیاران وزیر خارجه فرانسه گفته است که «ما اطلاعات کافی در اختیار نداریم تا بتوانیم به استناد آن، در سطوح دولتی سوریه هم اقدام کنیم.»
در هفتههای اخیر نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه حملههایی را به جنوب ولایت ادلب آغاز کردند و موفق شدند چندین روستا را تحت کنترل خود درآوردند .