صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا: با کوریای جنوبی اختلاف پیدا نکرده‌ایم

آمریکا: با کوریای جنوبی اختلاف پیدا نکرده‌ایم

مایک پنس، معاون رئیسجمهوری آمریکا که در راه بازگشت از سئول میگوید با وجود دیدار خواهر کیمجونگاون با رئیسجمهوری کوریای جنوبی و دعوت رسمی از او به پیونگیانگ در خلال افتتاحیه المپیک زمستانی، آمریکا همچنان با متحدانش (جاپان و کوریای‌‎جنوبی) بر توقف برنامههای هستهای و موشکی کوریای شمالی به
عنوان تنها راه برون رفت از بحران شبه جزیره کره تاکید دارد.
به گزارش بی بی سی، کیم یو جانگ، خواهر پرنفوذ رهبر کوریای شمالی، روز شنبه دعوتنامهای که با دستخط کیم جونگ اون نوشته شده بود را به مو-جائه این، رئیسجمهور کوریای جنوبی تقدیم کرد و از او خواست که در اولین فرصت از پیونگیانگ دیدار کند. با وجود این آقای پنس که در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی با فاصله چند متری از خانم یو یانگ نشسته بود سعی کرد به هیات بلندپایه کوریای شمالی روی خوش نشان ندهد. 
او حتی به هنگام عبور رژه تیم متحد ورزشکاران دو کوریا از جای خود بلند نشد و دعوت به یک ضیافت شام که خواهر کیم جونگ اونگ هم در آن حضور مییافت را رد کرد.
در صورت اجرایی شدن سفررئیس جمهوری کوریای جنوبی به پیونگ یانگ، این نخستین بار در طول یک دهه گذشته خواهد بود که رهبران دو کوریا با هم دیدار میکنند؛ دیداری که میتواند بحران پر تنش میان دو کشور را وارد مسیری تازه کند.