صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر داخله عراق: ۱۰۰۰ داعشی را در بازداشت داریم

وزیر داخله عراق: ۱۰۰۰ داعشی را در بازداشت داریم

وزیر داخله عراق با اشاره به بازداشت بیش از ۱۰۰۰ داعشی و اخذ اطلاعاتی مهم و حساسی از آنها، تاکید کرد، نیروهای امنیتی هیچگونه عملیاتی در خارج از مرزهای کشور ندارند و تنها گاهی اطلاعات لازم را برای حملات جنگندههای ائتلاف ضد داعش به مخفیگاههای داعش فراهم میکنند.
قاسم الاعرجی، وزیرداخله عراق در گفتوگو با روزنامه الحیاة اظهار داشت: در عملیاتهای اطلاعاتی که در ولایتهای آزادشده انجام میشوند، نتایج مهمی برای نیروهای میدانی ما در مسیر رسیدن به اهدافشان مطابق با طرحهای استراتژیک تعیین شده به دست آمده است و همسران داعشیها در این زمینه نقش بزرگی ایفا کردند، آنها اطلاعات دقیقی از محل اختفای رهبران داعش و اقدامات آنها در اختیار ما قرار دادند و باید تاکید کنم که منبع بسیاری از این اطلاعات زنان و برخی همسران داعشیها هستند.
وزیر داخله عراق در ادامه وجود شهروندان عرب در میان تروریستهای بازداشت شده در عملیاتهای آزادسازی ولایت های غربی را تکذیب کرد و گفت: بیشتر تروریستهای بازداشت شده از کشورهای آسیای میانه و ترکیه بوده و تعدادشان به ۱۰۴۹ تن میرسد که از این تعداد ۳۹۹ تن از شهروندان ترکیه بوده و تعداد زیادی زنان کمتر از ۱۸ سال در میان آنها دیده میشوند.
الاعرجی در ادامه درباره طرح مساله امنیت بغداد گفت: تصمیمگیری در این مورد به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مربوط است و ما بهتر میدانیم که پرونده امنیت بغداد برای تعیین مسؤولیت در دست یک گروه و نه گروههای متعدد باشد.