صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس آمریکا: نوجوان ۱۹ ساله به تیراندازی‌ها در مکتب اعتراف کرده است

پولیس آمریکا: نوجوان ۱۹ ساله به تیراندازی‌ها در مکتب اعتراف کرده است

پولیس آمریکا میگوید نوجوانی که به قتل ۱۷ نفر در مکتبی در فلوریدا متهم شده، به تیراندازی اعتراف کرده است.
طبق اسناد دادگاه، نیکولاس کروز ۱۹ ساله اعتراف کرده وارد محوطه مکتب شده و شروع به تیراندازی به سوی دانشآموزان کرده و سپس سلاح خود را در محل گذاشته و فرار کرده است. او در دادگاه حضور یافت و به طور رسمی در ارتباط با کشتار هفده نفر تفهیم اتهام شده است.
به گزارش بی بی سی، تیراندازی در این مکتب در پارکلند فلوریدا، مرگبارترین حمله در مدارس آمریکا از سال ۲۰۱۲ به این سو است.
نیکولاس کروز گفته است او فرد مسلحی بود که وارد محوطه مکتب شد وشروع به تیراندازی به سوی دانشآموزانی کرد که در راهروهای مدرسه یا حیاط آن دید.  او گفته است در کیف و کولهپشتی خود مهمات بیشتری داشت.
طبق اسناد دادگاه او پس از تیراندازیها سلاح خود را دور انداخت و فرار کرد.
طبق گزارشها او توانست از محل حادثه فرار کند و در ابتدا به فروشگاه والمارت و سپس به مکدونالد رفت. پولیس یک ساعت پس از تیراندازی نیکولاس را بازداشت کرد.
واکنشها چه بوده؟
سیاستمداران دو جناح اصلی آمریکا پس از تیراندازیهای مرگبار به قربانیان تسلیت گفتند اما بحث اصلی در باره کنترل سلاح بوده است.
دموکراتها از میزان بالای خشونتهای مربوط به سلاح ابراز یاس و ناامیدی کرده و خواهان وضع مقرراتی برای نظارت بر آن شدهاند. اما جمهوریخواهان از ورود به بحث کنترل سلاح خودداری کردهاند.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود پس از تیراندازی حتی یکبار هم از کلمات اسلحه گرم یا تفنگ استفاده نکرد.