صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش روسیه در انتخابات آمریکا؛ ترامپ می‌گوید کمپین او هیچ اشتباهی نداشت

 نقش روسیه در انتخابات آمریکا؛  ترامپ می‌گوید کمپین او هیچ اشتباهی نداشت

به دنبال متهم شدن ۱۳ شهروند روسیه به دخالت در انتخابات آمریکا، دونالد ترامپ بار دیگر ارتباط کارزار انتخاباتی خود با روسیه را رد کرده است.
به گزارش بی بی سی، رئیسجمهور آمریکا با استناد به نتیجهگیری گزارشی که روز ۱۶ فیبروری منتشر شد، در توییترش نوشته است که کمپین انتخاباتی او کار اشتباهی انجام نداده و با روسیه هیچ همکاری نداشته است.
دونالد ترامپ در توییترش نوشت که «روسیه کارزار ضدآمریکایی خود را در سال ۲۰۱۴ شروع کرد، بسیار پیشتر از آنکه من اعلام کنم در انتخابات شرکت خواهم کرد. نتایج انتخابات تحت تاثیر این موضوع قرار نگرفته است.»
در ادامه تحقیقات ویژه افبیآی درباره اینکه آیا ارتباطی بین ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه بوده، بازرس ویژه پرونده گزارش ۳۷ صفحهای خود را منتشر کرد که در آن ۱۳ شهروند روس و سه نهاد روسیه به دخالت در انتخابات آمریکا، سرقت هویت، شنود و تلاش برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات، متهم شدهاند.
رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده تحقیق، در گزارش خود گفته است که افراد مرتبط با نهادهای دولتی روسیه، از طریق حسابهای کاربری متعدد در شبکههای اجتماعی، به دنبال هدایت افکار عمومی و جلب آرا به نفع آقای ترامپ بودهاند.
روسیه این گزارش را «بیمعنی» خوانده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه این ادعا را غیرقابل قبول خوانده و گفته چطور ممکن است ۱۳ نفر در مقابل سیستم امنیتی آمریکا با چند میلیارد دالر بودجه، کار جاسوسی انجام بدهند و افکار عمومی را از طریق شبکههای اجتماعی شکل دهند.
یوگنی پریگوژین، از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، یکی از کسانی است که نامش در این تحقیق برده شده است. او دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده و در عین حال به خبرگزاری ریانووستی گفته اصلا ناراحت نیست که نامش در این فهرست است.