صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیر اطلاعات ملی آمریکا: داعش همچنان یک تهدید است

مدیر اطلاعات ملی آمریکا: داعش همچنان یک تهدید است

مدیر اطلاعات ملی آمریکا اظهار کرد، به رغم شکستهای اخیر داعش در سوریه و عراق، این گروه همچنان یک تهدید محسوب میشود.
دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشستی با حضور رهبران جهان، دیپلماتها و مقامات دفاعی در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار کرد، شکست این گروه افراطگرا مانند " کشتن یک هشتپا" است. وی افزود: این گروه چیزی بیش از یک سازمان تروریستی است. این یک ایدئولوژی و شاید یک نوع علم الهیات باشد و ترکیبی از ایدئولوژی و الهیات پس از شکست در صحنه جنگ هم باقی میماند.
کوتس اذعان کرد، فعلا مشخص نیست که اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تشکیل دوباره داعش کافی بوده است یا تنها در نقطه توقف آن قرار داریم و تصریح کرد، ارزیابی فعلی این است که این گروه "یک تهدید باقی میماند".
مقامات آمریکایی و عراقی چند ماه قبل خبر شکست داعش در عراق را تایید کردند و گفتند که این گروه دیگر قادر به مقابله با حکومت عراق نخواهد بود. اما اکنون مقامات آمریکایی می گویند که داعش هنوز هم یک تهدید است.