صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا از نفوذ خود در سوریه استفاده کنند

سازمان ملل:  ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا از نفوذ خود در سوریه استفاده کنند

یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد از قدرتهایی که درگیر جنگ سوریه هستند خواسته است تا از نفوذ خود برای توقف درگیریها برای ارائه کمکهای انساندوستانه استفاده کنند.
یان اگلند، رئیس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است روسیه، ایران، آمریکا و ترکیه باید چنین نقشی ایفا کنند. او گفته است محاصره غوطه شرقی بسیار بدتر از چیزی بود که شهر حلب تجربه کرد.
به گزارش بی بی سی، آقای اگلند گفته است نزدیک به ۴۰۰ هزار غیر نظامی نیازمند کمکهای فوری هستند و بسیاری نیز به دلایل صحی باید از این منطقه خارج شوند.
سازمان ملل متحد میگوید خرابیها در غوطه شرقی به دنبال سه روز حملات هوایی نیروهای سوریه ورای تصورات است.
پانوس مومتیس، هماهنگکننده کمکهای انساندوستانه سازمان ملل متحد برای سوریه، درد و رنج اهالی غوطه شرقی را «بسیار شدید» توصیف کرده است.
از روز یکشنبه به این سو نزدیک به ۲۵۰ نفر در حملات هوایی ارتش سوریه کشته شدهاند. ارتش سوریه میگوید در تلاش برای «پاکسازی» منطقه از «تروریستهاست.»
در همین حال در تحولی دیگر نیروهای وفادار به دولت سوریه وارد منطقه کردنشین عفرین شدهاند. با ورود این نیروها، تنشها در این منطقه تشدید شده و خطر درگیر با نیروهای ترکیه افزایش یافته است.
ترکیه به منظور پرهیز از درگیری با نیروهای سوری با ایران و روسیه سر این موضوع مذاکراتی کرده است.
نیروهای هوادار دولت سوریه با حمایت روسیه از یکشنبه شب به حملات خود برای پس گرفتن آخرین منطقه عمده تحت کنترل پیکارجویان شدت بخشیدهاند.
فیراس عبدالله، از ساکنان غوطه شرقی گفته است «جایی برای پنهان شدن نداریم.» او میگوید: میتوانیم صدای فریاد و گریه زنان و کودکان را از خانههایشان بشنویم.» او میگوید راکت و هاوان»مانند باران بر سرمان میبارد و جایی برای پنهان شدن از این کابوس نداریم.»
به گفته فعالان سوری در میان کشتهشدگان ۵۰ کودک دیده میشوند. طی این روزها ۱۲۰۰ نفر هم زخمی شدهاند.
سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتشبس در این مناطق برای ارائه کمک به مردم غیرنظامی و تخلیه مجروحان شده است.
غوطه شرقی در کنترل گروه اسلامگرای جیشاسلام است. «هیئت تحریر شام» که ائتلافی از گروههای جهادی است، در این منطقه فعال است.