صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرانسه: ناتوانی سازمان ملل در کمک به مردم غوطه، اعتبار آن را نابود می‌کند

فرانسه: ناتوانی سازمان ملل در کمک به مردم غوطه، اعتبار آن را نابود می‌کند

فرانسه می گوید اگر شورای امنیت سازمان ملل نتواند به هزاران غیرنظامی که در جنگ سوریه گیر افتاده اند کمک کند، ناقوس مرگ خود را نواخته است.
فرانسوا دلاتره، سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت ناتوانی این سازمان در کمک به افرادی که در غوطه شرقی تحت محاصره نیروهای دولتی سوریه هستند، ضربهای مهلک به اعتبار آن خواهد زد.
به گزارش بی بی سی، پنجشنبه شب سوم حوت (۲۲ فبروری) پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری تشکیل دادند تا درباره پیشنویس قطعنامهای برای توقف درگیری در غوطه شرقی تصمیم بگیرند اما روسیه گفته است پیشنویس قطعنامهای که سویدن و کویت تهیه کردهاند، نیاز به اصلاحاتی دارد.
در این قطعنامه از طرفین جنگ خواسته شده برای کمکرسانی به غیرنظامیان و خارج کردن مجروحان از مناطق درگیری، آتشبسی ۳۰ روزه برقرار شود.
دیپلماتهای غربی اقدام روسیه در مخالفت با این پیشنویس را تاکتیکی خواندهاند که میخواهد با ایجاد تاخیر در حل مسئله، به دولت سوریه امکان ادامه تهاجمش را بدهد.
هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در سوریه گفته است وضعیت مردم در غوطه شرقی وحشتناک است و خانوادهها غذا و آب ندارند و برق منطقه قطع است.
گروههای ناظر بر جنگ سوریه میگویند با ۴۶ نفری که روز پنجشنبه، سوم حوت، در غوطه شرقی کشته شدند، شمار جانباختگان حملات هوایی و آتش توپخانه از روز یکشنبه گذشته تا کنون به ۴۰۰ نفر رسیده است.
سازمان ملل میگوید ۳۳۹ هزار نفر در غوطهشرقی گیر افتادهاند. این منطقه در شرق دمشق، پایتخت سوریه، تحت محاصره ارتش و نیروهای حامی دولت بشار اسد است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل غوطهشرقی را «جهنم روی زمین» خوانده است.