صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدبان حقوق بشر: میانمار قریه های روهینگیا را با خاک یکسان کرده است

دیدبان حقوق بشر:  میانمار قریه های روهینگیا را با خاک یکسان کرده است

تصاویر جدید ماهواره ای از ایالت راخین میانمار نشان می دهند که حکومت در حال تخریب کامل روستاهای اقلیت مسلمان روهینگیا است؛ روستاهایی که پیش از این در «یک پاکسازی قومی» سوزانده شده بودند.
به گزارش دویچه وله، سازمان «دیدبان حقوق بشر» گفته است که حداقل ۵۵ قریه در ایالت راخین میانمار اواخر سال گذشته میلادی با خاک یکسان شدند پس از آن که حدود ۷۰۰ هزار روهینگیا از این کشور به بنگله دیش گریختند.
براد آدامس، مدیر بخش آسیای «دیدبان حقوق بشر» به دویچه وله گفته است: «حکومت میانمار می خواهد تا شواهد خشونت را بپوشاند و زمینی را که متعلق به روهینگیاهاست، بگیرد. مقامات حکومت می خواهند تا یافتن گورها، سلاح های استفاده شده و دیگر شواهدی را که می توانند مرتبط با صحنه جنایت باشند، دشوار بسازد». او در ادامه گفت: «این اقدام همچنان پاکسازی قومی به صورت روانی توسط مقامات میانمار است».
آدامس توضیح داد که تصاویر «پراگنده و اتفاقی» ماهواره ای فقط بخشی از وضعیت را نشان می دهند. او گفت که وضعیت ممکن است بدتر از این باشد.
قوم روهینگیا که بخش عمده آن مسلمان هستند، از حقوق شهروندی کشور میانمار محروم هستند. مقامات حکومت آنها را مهاجران غیرقانونی از بنگله دیش می خوانند هرچند که چندیدن دهه است آنها در این کشور زندگی می کنند. میانمار که اکثر ساکنان آن بودایی هستند، همواره متهم به اعمال خشونت و تبعیض علیه این اقلیت قومی – دینی بوده است.