صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تشدید عملیات جست‌وجوی دختران ناپدید شده در نایجریا

تشدید عملیات جست‌وجوی دختران ناپدید شده در نایجریا

نایجریا هواپیماها و سربازان بیشتری را به عملیات جست و جو برای یافتن ۱۱۰ شاگرد دختر که تصور می شود هفته پیش توسط پیکارجویان بوکو حرام ربوده شده باشند اختصاص داده است.
به گزارش بی بی سی، این دختران در پی یورش روز ۱۹ فبروری اعضای بوکو حرام به مکتب ای در شهر دپاچی در شمال شرقی کشور در ایالت یوب ربوده شدند.
محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجریا این حادثه را یک «فاجعه ملی» توصیف و از خانواده های دختران عذرخواهی کرده است.
این حمله تداعی کننده ربوده شدن شمار بزرگی از شاگردان دختر در چیبوک در سال ۲۰۱۴ است.
از زمانی که گزارش شد سربازان ارتش ماه پیش از ایست های بازرسی حساس در دپاچی خارج شدند، خشم خانواده های دختران بیشتر شده است.
دپاچی که در حدود ۲۷۵ کیلومتری شمال غربی چیبوک است دوشنبه گذشته هدف حمله قرار گرفت. شاگردان و خدمه آموزشگاه دولتی علوم و فناوری دختران با شنیدن صدای حمله به بوته زارهای اطراف فرار کردند.
ساکنان شهر می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت جت های جنگنده مهاجمان را پس راندند.
مقام ها ابتدا تکذیب کردند که شاگردان ربوده شده اند و گفتند که آنها از چشم مهاجمان پنهان شدند. اما بعدا اذعان کردند که ۱۱۰ دختر ناپدید شده اند.
گروه بوکو حرام در اپریل ۲۰۱۴ بیش از ۲۷۰ دختر را از مکتب دیگری در شهر چیبوک در شمال شرقی نایجریا ربودند. سپتمبر گذشته گروهی شامل بیش از ۱۰۰ دختر چیبوکی نزد خانواده هایشان برگشتند.
بیشتر آنها در یک برنامه جنجالی مبادله زندانی میان دولت و شورشیان آزاد شدند. دولت در آن زمان پنج فرمانده این گروه را رها کرد.
اما هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از آن دختران در دست بوکو حرام اسیر هستند و محل نگهداری آنها معلوم نیست.
پیکارجویان بوکوحرام با هدف برقراری یک دولت اسلامی در شمال نایجریا سال هاست علیه دولت می جنگند. تخمین زده می شود که این مناقشه باعث مرگ ده ها هزار نفر شده است.
دختران چیبوک نماینده کسر کوچکی از زنانی هستند که این گروه طی هشت سال شورشگری در شمال نایجریا ربوده است.
به گزارش بی بی سی، این دختران در پی یورش روز ۱۹ فبروری اعضای بوکو حرام به مکتب ای در شهر دپاچی در شمال شرقی کشور در ایالت یوب ربوده شدند.
محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجریا این حادثه را یک «فاجعه ملی» توصیف و از خانواده های دختران عذرخواهی کرده است.
این حمله تداعی کننده ربوده شدن شمار بزرگی از شاگردان دختر در چیبوک در سال ۲۰۱۴ است.
از زمانی که گزارش شد سربازان ارتش ماه پیش از ایست های بازرسی حساس در دپاچی خارج شدند، خشم خانواده های دختران بیشتر شده است.
دپاچی که در حدود ۲۷۵ کیلومتری شمال غربی چیبوک است دوشنبه گذشته هدف حمله قرار گرفت. شاگردان و خدمه آموزشگاه دولتی علوم و فناوری دختران با شنیدن صدای حمله به بوته زارهای اطراف فرار کردند.
ساکنان شهر می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت جت های جنگنده مهاجمان را پس راندند.
مقام ها ابتدا تکذیب کردند که شاگردان ربوده شده اند و گفتند که آنها از چشم مهاجمان پنهان شدند. اما بعدا اذعان کردند که ۱۱۰ دختر ناپدید شده اند.
گروه بوکو حرام در اپریل ۲۰۱۴ بیش از ۲۷۰ دختر را از مکتب دیگری در شهر چیبوک در شمال شرقی نایجریا ربودند.
سپتمبر گذشته گروهی شامل بیش از ۱۰۰ دختر چیبوکی نزد خانواده هایشان برگشتند.
بیشتر آنها در یک برنامه جنجالی مبادله زندانی میان دولت و شورشیان آزاد شدند. دولت در آن زمان پنج فرمانده این گروه را رها کرد.
اما هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از آن دختران در دست بوکو حرام اسیر هستند و محل نگهداری آنها معلوم نیست.
پیکارجویان بوکوحرام با هدف برقراری یک دولت اسلامی در شمال نایجریا سال هاست علیه دولت می جنگند. تخمین زده می شود که این مناقشه باعث مرگ ده ها هزار نفر شده است.
دختران چیبوک نماینده کسر کوچکی از زنانی هستند که این گروه طی هشت سال شورشگری در شمال نایجریا ربوده است.