‌المقدس به "قاچاق اسلحه" از غزه به کرانه غربی و ارسال تسلیحات به شبهنظامیان فلسطینی متهم شده است. " /> ‌المقدس به "قاچاق اسلحه" از غزه به کرانه غربی و ارسال تسلیحات به شبهنظامیان فلسطینی متهم شده است. " />

صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارمند کنسولگری فرانسه به قاچاق سلاح از غزه متهم شد

کارمند کنسولگری فرانسه به قاچاق سلاح از غزه متهم شد

رومین فرانک، شهروند فرانسوی شاغل در کنسولگری کشورش در بیتالمقدس به "قاچاق اسلحه" از غزه به کرانه غربی و ارسال تسلیحات به شبهنظامیان فلسطینی متهم شده است.
او برای پاسخ به این اتهامات دیروز دوشنبه ۱۹ مارچ (۲۸ حوت) در دادگاه حاضر خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، گفته است این متهم ۲۳ ساله بیشتر از یک ماه پیش (فبروری) دستگیر شده است. این سازمان همچنین گفته آقای فرانک با استفاده از  موتر دیپلماتیک از بازرسیهای معمول دوری میکرده و به این طریق دست به قاچاق اسلحه میزده است.این شهروند بیست و سه ساله فرانسوی به قاچاق ۷۰ اسلحه کمری و دو تفنگ متهم شده است ، او یکی از ۹ مظنونی است که تاکنون در این ارتباط دستگیر شده است.
به گفته سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل هدف رومین فرانک از این «قاچاق» نفع اقتصادی بوده است.
این سازمان همچنین گفته است متهم اسلحهها را از یک کارمند مرکز فرهنگی فرانسه در غزه تحویل میگرفته و به فرد دیگری در کرانه غربی تحویل میداده است؛ که برای این کار «۵ بار این مسیر طی شده است.» یک سخنگو در سفارت فرانسه در تل آویو به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما این مسئله را بسیار جدی میگیریم و با مقامهای اسرائیلی در تماس هستیم.»
این اتهام در حالی مطرح شده که مدتهاست اسرائیل برای جلوگیری از رسیدن تسلیحات به شبه نظامیان فلسطینی تلاش کرده است.
اسرائیل و مصر با حفظ منطقه حائل در نوار غزه مانع رسیدن تسلیحات به شبه نظامیان فلسطینی در این منطقه شدهاند.
اقدامات شدید امنیتی دیگری هم برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به کرانه غربی در جریان است.