صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات جمهوری آذربایجان: علی‌اف برای بار چهارم رئیس‌جمهور می‌شود

انتخابات جمهوری آذربایجان: علی‌اف برای بار چهارم رئیس‌جمهور می‌شود

مردم جمهوری آذربایجان دیروز پای صندوقهای رای رفتند تا رئیسجمهوری خود را انتخاب کنند.
الهام علیاف، رئیسجمهوری این کشور از پانزده سال پیش در قدرت است و برای یک دوره چهار ساله دیگر کاندیدا شده و به گفته تحلیلگران بار دیگر در این انتخابات به پیروزی خواهد رسید.
به گزارش بی بی سی، او در این انتخابات  هفت رقیب دارد که هیچ یک از آنها در موقعیتی نیستند که بتوانند در این انتخابات پیروز شوند. احزاب مخالف شرکت در انتخابات دیروز را تحریم کرده بودند.
الهام علیاف در آگست ۲۰۰۳ و دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری از سوی حیدر علیاف، پدرش به سمت نخست وزیری این کشور منصوب شد. در اکتوبر همان سال حیدر علیاف به دلیل بیماری از سمت خود کناره گیری کرد و در انتخاباتی که برگزار شد، الهام علیاف توانست با بیش از هفتاد درصد آرا به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شود. پدر او از سال ۱۹۹۳ حکومت را در دست داشت.
به گفته سازمانهای حقوق بشری، هیچیک از انتخاباتی که در دوران ۲۰ ساله حکومت علیافها برگزار شده منصفانه و رقابتی نبوده است.
آقای علیاف در سال ۲۰۰۹ دست به تغییر قانون اساسی زد و محدودیت دو دوره ریاستجمهوری را لغو کرد.
در دوران ریاستجمهوری الهام علیاف، جامعه مدنی به شدت سرکوب شده و قوانین متعددی برای برخورد با منتقدان دولت تصویب شده است.
شماری از منتقدان دولت هم در زندان هستند.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات پیش از آغاز انتخابات گفت «تمامی شرایط لازم» برای برپایی یک انتخابات «دموکراتیک و شفاف» فراهم شده است اما احزاب مخالف گفتهاند انتخابات «ساختگی» است.
انتخابات ریاستجمهوری شش ماه پیش از موعد مقرر برگزار میشود. منتقدان میگویند آقای علیاف با این کار خواسته است دوران تبلیغات انتخاباتی را کوتاه کند و جلوی تلاشهای احزاب مخالف برای جلوگیری از تقلب انتخاباتی را بگیرد.
در دوران ریاستجمهوری آقای علیاف، جمهوری آذربایجان به خاطر داشتن منابع نفتی و گازی توانسته رشد اقتصادی چشمگیری داشته باشد. تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به قبل چند برابر شده است. طرفداران دولت این دستاورد را به رهبری الهام علیاف نسبت میدهند.