صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لاوروف: آخرین ذره اعتمادمان به غرب را هم داریم از دست می‌دهیم

لاوروف: آخرین ذره  اعتمادمان به غرب را هم داریم از دست می‌دهیم

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش آخرین ذره اعتماد به غرب را دارد از دست میدهد. او گفت روسیه و غرب اکنون با شرایطی به مراتب وخیمتر از جنگ
سرد روبرو هستند.
آقای لاروف  در گفتگو با بی بی  سی، همچنین از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و آمریکا انتقاد کرد و گفت این کشورها "راههای ارتباط" را بستهاند و به این ترتیب شرایط خطرناکی را ایجاد کردهاند.  وزیر خارجه روسیه حمله موشکی اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه را تهاجمی "شنیع" توصیف کرد که نتیجه آن از دست رفتن اعتماد روسیه به غرب بوده است .
آقای لاوروف حمله کیمیاوی ادعایی به شهر دوما را «صحنهپردازی» خواند و گفت «هیچ مدرکی» برای آن وجود ندارد و «شواهدی که [سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه] نقل کردهاند بر اساس گزارش رسانهها و شبکههای اجتماعی بوده است.»
بازرسان سازمان منع سلاحهای کیمیاوی اکنون در سوریه هستند تا درباره اینکه آیا دولت بشار اسد با سلاح کیمیاوی به شهر دوما حمله کرده، تحقیق کنند.
درست زمانی که آقای لاوروف گفتوگو میکرد، روسیه و کشورهای غربی در نشست اضطراری سازمان منع سلاحهای کیمیاوی در لاهه در مورد استفاده دولت بشار اسد از سلاح کیمیاوی جلسه پرتنشی داشتند و بریتانیا روسیه را متهم کرد که از سال ۲۰۱۶ کوشیده هر تلاشی برای تحقیق در این باره را بیاثر کند.
نمایندگان سوئد در سازمان منع سلاحهای کیمیاوی از احمد اوزونجو دبیر کل این سازمان نقل کردند که این بازرسان هنوز به محل حادثه نرسیدهاند چون روسیه و سوریه هنوز نتوانستهاند امنیت آنها را تضمین کنند.
با اینکه این نشست پشت درهای بسته برگزار شده اما خبرگزاری رویترز گزارش داد که کنت وارد، نماینده آمریکا در سازمان منع سلاحهای کیمیاوی اظهار نگرانی کرده که روسیه ممکن است با دستکاری در محل حمله، شواهد را مخدوش کند.
از آقای لاوروف در باره این سوال شد و او گفت روسیه «تضمین میدهد» که در محل وقوع حمله هیچ نوع دستکاری نکرده است.
وزیر خارجه روسیه در باره تحریمهای اخیر آمریکا علیه روسیه پذیرفت که اقتصاد کشورش آسیبپذیر است، با این حال به گفته او اقتصاد روسیه تحمل هر نوع تحریمی را دارد.