صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دادستان کل نیویورک کناره گیری کرد

دادستان کل نیویورک کناره گیری کرد

اریک اشنایدرمن دادستان ایالت نیویورک در پی ادعاهای تعرض فیزیکی از طرف چهار زن از مقامش استعفا داده است.
پیشتر نشریه "نیویورکر" گزارشی به نقل از چهار زن که آقای اشنایدرمن را به زدن خود متهم می کنند منتشر کرده بود. دو نفر آنها می گویند زمانی دوست دختر آقای اشنایدرمن بوده اند.
آقای اشنایدرمن از حامیان صریح اللهجه حقوق زنان در جنبش "من هم" علیه آزار جنسی بوده است. او در بیانیه ای که دوشنبه شب منتشر شد نوشت: "در چند ساعت اخیر ادعاهایی جدی علیه من مطرح شده که قویا آنها را رد می کنم . او افزود: «هرچند این ادعاها به رفتار حرفه ای من یا عملکرد دفترم مربوط نیست، اما مانع خواهد شد به طور موثر امور دادستانی را در این مقطع حساس هدایت کنم.»
به گزارش بی بی سی، اندرو کومو فرماندار نیویورک در پی انتشار این گزارش ها از آقای اشنایدرمن خواسته بود استعفا دهد. او گفت: «هیچ کس بالاتر از قانون نیست، از جمله بلندپایه ترین مقام حقوقی ایالت نیویورک.»
او افزود: «اعتقاد ندارم اریک اشنایدرمن دیگر توانایی خدمت به عنوان دادستان ایالتی را داشته باشد.» او به عنوان دادستان کل این ایالت در ماه فبروری هاروی واینستین تولیدکننده قدرتمند فیلم که با ادعاهای آزار جنسی روبرو بود را تحت پیگرد قرار داد.
اریک اشنایدرمن بعد از آن اقدام در توییتی علیه آزار و ارعاب جنسی حرف زده بود.