صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدر و العبادی بر تسریع تشکیل دولت و حضور همه‌ گروه‌ها تاکید کردند

صدر و العبادی بر تسریع تشکیل دولت و حضور همه‌ گروه‌ها تاکید کردند

منابع عراقی نزدیک به نخست وزیر این کشور اعلام کردند، حیدر العبادی در بغداد با مقتدی صدر دیدار کرده است. حیدر العبادی در این دیدار بر لزوم تسریع تشکیل دولت و جمع کردن همهگروهها تاکید و مقتدی صدر دیدارش با العبادی را "پیامی اطمینان بخش" درباره تشکیل دولت آینده و توجه به منافع ملت عراق توصیف کرده است.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در دیدار با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر بار دیگر برگزاری انتخابات در زمان خود را به ملت عراق تبریک گفت و از نیروهای امنیتی برای حمایت از جان رای دهندگان و حفظ بیطرفیشان تشکر کرد. العبادی از تمامی فراکسیونها خواست نتایج را بپذیرند و راههای قانونی را برای مطرح کردن اعتراضهایشان دنبال کنند .وی همچنین از کمیسیون انتخابات خواست به این شکایتها رسیدگی کند.
نخست وزیر عراق بر اهمیت تلاش سریع گروههای پیروز انتخابات در زمینه ایفای نقش و ماموریتشان در پارلمان تاکید کرد.
وی تصریح کرد: دیدار با صدر تلاشی برای تسریع در تشکیل دولت بود و دولت آینده باید قوی بوده و در زمینه فراهم کردن خدمات، فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد گام بردارد.
صدر نیز از نخست وزیر عراق تشکر کرد و پیروزی ائتلاف النصر را در انتخابات تبریک گفت.
وی دیدار مذکور را «پیامی اطمینان بخش» در زمینه نقش پدرانه دولت آینده و در نظر گرفتن منافع کل ملت برشمرد.
صدر تصریح کرد: دست ما به سوی همه کسانی که میخواهند کشور را بسازند و تصمیمشان عراقی است، دراز بوده و تسریع تشکیل دولت در راستای تحقق آمال و خواستههای ملت عراق امری مهم است.
دفتر صدر در بیانیهای اعلام کرده بود، مقتدی صدر در دفترش در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد و به بررسی آخرین تحولات سیاسی کشور پرداخت.
طبق بیانیه دفتر صدر، دو طرف بر اهمیت مرحله آینده و لزوم تلاشها برای عملی کردن خواسته ملت عراق و احیای نقش عادی عراق به عنوان عنصری در ثبات منطقه تاکید کردند.