صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۶۵ نفر در کراچی به خاطر موج گرما جان دادند

 ۶۵ نفر در کراچی به خاطر موج گرما جان دادند

یک سازمان خیریه در پاکستان میگوید حداقل ۶۵ نفر در سه روز اخیر به دلیل موج گرما در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان جان خود را از دست دادهاند.
بنیاد خیریه ایدهی میگوید بیشتر افرادی که جان خود را از دست دادند از قشر فقیر کراچی بودند.
دهها نفر هم به دلیل گرمازدگی و از دست دادن آب بدن در شفاخانه بستری شدهاند.
به دلیل شدت گرما، میزان قطعی برق در این شهر افزایش یافته است. قطعی برق در شهر باعث مختل شدن سیستمهای تهویه مطبوع شده است.
مرکز هواشناسی گفته است گرمای هوا در کراچی، روز سهشنبه ۲۲ می به ۴۳ درجه رسید بود.
به جز گرما، روزه گرفتن هم باعث شده تا بسیاری نتوانند این شرایط را تحمل کنند.
در سال ۲۰۱۵ موج گرما باعث شد تا نزدیک به ۱۳۰۰ نفر جان خود را در پاکستان از دست بدهند.