صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمانو در اولین نشست کمیسیون برجام بدون آمریکا

آمانو در اولین نشست کمیسیون برجام بدون آمریکا

اولین نشست کمیسیون برجام بعد از خروج آمریکا از توافق هستهای ایران، با حضور نمایندگان کشورهای امضاکننده این توافق و یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ویانا برگزار شده است.
در این نشست پیامدهای خروج آمریکا از برجام با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده اتحادیه اروپا بررسی میشود.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران با اشاره به این که کمیسیون مشترک برجام به درخواست ایران برگزار شده، گفته است که: «هدف از تشکیل این جلسه این است که کشورهای دیگر حاضر در برجام چگونه میتوانند نبود آمریکا را در آن جبران کنند و منتظر هستیم ببینیم اروپاییها میتوانند به تعهدات خود درباره برجام عمل کنند یا نه.»
خبرگزاری دولتی ایرنا از یک منبع آگاه ایرانی نقل کرده است که دعوت کمیسیون مشترک از یوکیا آمانو برای «حضور نمادین» در جلسه افتتاحیه این نشست «با هدف ارسال این پیام بوده است که آژانس تنها مرجع اظهارنظر در خصوص پایبندی ایران به تعهدات هسته ای وفق برجام بوده است».
این جلسه یک روز بعد از آن برگزار میشود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق هستهای را تایید کرده است.
همزمان یک مقام ایرانی حاضر در ویانا به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران از قدرتهای اروپایی خواسته است که «بسته اقتصادی» خود برای مقابله با خروج آمریکا از برجام را تا آخر ماه می (دهم جوزا) ارائه دهد.
این مقام با ابراز تاسف از این که هنوز ایران طرح جایگزین اروپاییها را ندیده است گفته که اروپاییها باید تضمین کنند که تغییری در صادرات نفت ایران رخ نمیدهد و این کشور به سیستم بینالمللی بانکی سوئیفت دسترسی خواهد داشت.
از زمان اعلام خروج آمریکا، ایران جلسات متعددی با نمایندگان کشورهای امضاکننده برجام به ویژه طرفهای اروپایی برای پیدا کردن راهکارهای ادامه این توافق بدون حضور آمریکا برگزار کرده است.