صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عربستان سعودی سفارشات به شرکت‎های آلمانی را متوقف کرده است

عربستان سعودی سفارشات به شرکت‎های آلمانی را متوقف کرده است

مجله اشپیگل آلمان گزارش داده است که عربستان سعودی سفارشات خود را به شرکتهای آلمانی متوقف کرده است، اما این موضوع به گونه رسمی تائید نشده است.
یک گزارش مجله «اشپیگل» آلمان میرساند که عربستان سعودی به دلیل سیاست حکومت فدرال آلمان در قبال خاور میانه، سفارشات خود را به شرکتهای آلمانی متوقف کرده است. این مجله اشاره میکند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توقف سفارش را در بودجه جدید، بالای نهادهای حکومتی کشورش وضع کرده است.
گفته میشود که شرکتهای زیمنس، بایر، بوهرینگر که از سالهای مدید با وزارت صحت عربستان سعودی داد و ستد عمیق تجارتی دارند، متأثر خواهند شد. در کنار آن، شرکت موترسازی دایملر هم از این امر آسیب پذیر میشود. این شرکت صدها عراده بس را که از آن در حمل و نقل فاصلههای نزدیک استفاده میشود، به جده و ریاض میفرستد.
هرچند شرکتهای زیمنس، بایر و دایملر تا حال در این خصوص ابراز نظری نکرده اند، اما سخنگوی شرکت دایملر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است: «ما نمیتوانیم این گزارش اشپیگل را تائید کنیم، داد و ستد ما به گونه عادی پیش میرود.» تا حال برلین هم موقفش را در این مورد اعلام نکرده است.
تأثیرات بر خدمات صحی
خبرگزاری رویتر تلاش کرد که دیدگاه حکومت عربستان سعودی را به دست آورد، ولی کوششهای این خبرگزاری نتیجهای را در پی نداشته است.
یک مدیر ارشد آلمان در ریاض، تا حدودی این موضوع را تائید کرد. این شخص که نخواست از او نامی گرفت شود گفت: «در شرایط کنونی، تأثیرات دردناک این موضوع در بخش ارائه خدمات صحی احساس میشود. نسبت به همه، وزارت صحت است که سفارش نمیدهد. اغلب افواهاتی شنیده میشود که گویا کاخ پادشاهی توصیه کرده است با شرکتهای آلمانی داد و ستد نشود، بلکه گزینههای دیگری جستجو گردند.»
در مجموع حدود ۸۰۰ شرکت آلمانی در عربستان سعودی فعال میباشند. در سال ۲۰۱۷ مراودات تجارتی میان برلین و ریاض به ۶.۶ میلیارد یورو بالغ شده بود.
در ماه نومبر سال گذشته، عربستان سعودی سفیرش را از برلین فراخواند. دلیل این اقدام، اظهارات زیگمار گابریل وزیر پیشین امور خارجه آلمان بیان شده بود. عربستان سعودی اظهارات وی را به گونه غیر مستقیم «ماجراجویی» در منطقه تلقی کرده بود.
از سوی دیگر، آلمان همچنان به توافقنامه هستهای با ایران متعهد می ماند، که این موضوع هم به نحوی تقابل با عربستان سعودی پنداشته میشود.