صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان بحران سیاسی ایتالیا با تشکیل دولت ائتلافی عوامگرایان

پایان بحران سیاسی ایتالیا با تشکیل دولت ائتلافی عوامگرایان

با موافقت رییس جمهوری ایتالیا با ترکیب دولت ائتلافی، چند ماه سرگردانی سیاسی در چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به پایان رسید.
این موافقت پس از آن انجام شد که جوسپه کونته، نامزد نخست وزیری، فهرستی از وزرای کابینه پیشنهادی اش را به رییس جمهوری ارائه کرد.
کابینه پیشنهادی ترکیبی از دو حزب عوام گرای جنبش پنج ستاره و حزب لیگ شمال است.
به گزارش بی بی سی، سرجئیو ماتارلا، رییس جمهوری ایتالیا در ابتدا با گزینه پیشنهادی آقای کونته برای وزارت اقتصاد مخالفت کرد و کارلو کوتارلی، اقتصاددان سابق صندوق بین المللی پول را مسوول تشکیل دولت کرد.
ولی با جایگزینی نامزد وزارت اقتصاد در فهرست دولت ائتلافی آقای کونته، آقای ماتارلا موافقت خود را با تشکیل دولت به وسیله او اعلام کرد.
علت مخالفت آقای ماتارلا با انتصاب پائولو ساوونا، مخالفت او با اتحادیه اروپا بود.
بی ثباتی سیاسی اخیر در ایتالیا پس از آن رخ داد که در انتخابات پارلمانی چهارم مارچ، گروه عوامگرای جنبش پنج ستاره توانست با ۳۲ درصد آراء به عنوان بزرگ ترین حزب راهی پارلمان شود.
حزب راست گرای لیگ هم در این انتخابات ۱۸ درصد از آرا را به دست آورد.
جوزپه کونته، نخست وزیر جدید ایتالیا که استاد حقوق در فلورانس است، نماینده پارلمان نیست و تاکنون اصلا سابقه کار سیاسی نداشته است.
او اخیرا متهم شد که در کارنامه آکادمیک خود اغراق کرده تا وجهه بین المللی اش را ارتقا دهد.
او در سوابق کاری در سال ۲۰۱۳ گفته بود که «مطالعات حقوقی خود را در دانشگاه نیویورک کامل کرده» اما یک سخنگوی این نهاد گفت رکوردی از تحصیلات او در این دانشگاه وجود ندارد.
او همچنین ادعا کرده بود که در سال ۲۰۰۱ در کالج گرتون دانشگاه کمبریج «تحقیقات علمی» انجام داده اما یک سخنگوی این دانشگاه با اشاره به قوانین حفاظت از اطلاعات گفت نمی تواند این اظهارات را رد یا تایید کند.
اما جنبش پنج ستاره از نامزدی او حمایت کرد و گفت که او قربانی یک کمپین «افترا» است.