صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخست‌وزیر اردن استعفا کرد

نخست‌وزیر اردن استعفا کرد

در پی چهار روز اعتراضهای خیابانی در اردن، نخست وزیر این کشور از سمتش کنارهگیری کرد. هانی ملقی دیروز (دوشنبه) به کاخ شاهی احضار شده بود و انتظار میرفت عبدالله دوم، پادشاه اردن، از او بخواهد که استعفا کند.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، از عمر رزاز خواسته دولت تشکیل دهد.
دهها هزار نفر از مردم اردن در چهار روز اخیر در اعتراض به افزایش مالیات و سیاستهای ریاضتی دولت به خیابانها آمدند. این سیاستها به افزایش قیمت کالاهای ضروری انجامیده است.
کاخ شاهی اردن در تلاش بود برای کاستن از ناآرامیها پادرمیانی کند. ولیعهد این کشور با حضور در اجتماع پنج هزار نفری تظاهرکنندگان در برابر مقر نخست وزیری، از نیروهای امنیتی خواست اجازه دهند صدای معترضان شنیده شود. نیروهای امنیتی در مواردی برای متفرق کردن معترضان، از گاز اشکآور استفاده کرده بودند.
از اعتراضهای چهار روز که به علت گرما اغلب در ساعات پایانی روز و هنگام غروب آفتاب شکل میگرفت، تحت عنوان بزرگترین تجمعها در چند سال اخیر یاد شده است.
معترضان میگویند لایحه افزایش مالیاتها که با حمایت صندوق بینالمللی پول ترتیب داده شده به قشر متوسط و محروم اردن آسیب خواهد زد. ملک عبدالله، پادشاه اردن از همه جناحهای سیاسی خواسته خویشتنداری کنند.
اردن در چند ماه گذشته با تورم و افزایش مالیاتها و قیمت سوخت دست و پنجه نرم کردهاند.
جمعه گذشته ملک عبدالله با صدور حکمی حکومتی دستور تثبیت قیمت سوخت را داد تا از افزایش سریع آن جلوگیری کند.
اما این تصمیم هم نتوانست معترضان را در خانههایشان نگاه دارد. آنها روز بعد برای جلوگیری از تصویب لایجه افزایش مالیاتها و نگرانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی تظاهرات کردند.
نخستوزیر مستعفی اردن گفته بود از لایحه خود برای افزایش مالیات که از سوی صندوق جهانی پول هم حمایت شده عقب نشینی نخواهد کرد و تصمیم نهایی بر عهده پارلمان است.
دولت گفته بود به افزایش مالیاتها برای تامین بودجه خدمات اجتماعی نیاز دارد.
اردن امسال مالیاتها را بالا برده و یارانه دولتی برای نان را هم حذف کرده است.
ملک عبدالله، پادشاه، هم میگوید بی ثباتی و جنگ در دو کشور همسایه این کشور، عراق و سوریه، بر ثبات اقتصادی اردن تاثیر منفی گذاشته است.