صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مادورو: ونزوئلا از سازمان کشورهای آمریکایی خارج می‌شود

مادورو:  ونزوئلا از سازمان کشورهای آمریکایی خارج می‌شود

رئیسجمهوری ونزوئلا گفت که جلسه مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی آخرین جلسه ای خواهد بود که کشورش در آن شرکت می کند چون از این سازمان خارج می شود.
 نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: این آخرین باری است که ونزوئلا در نشست مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی شرکت میکند. وزیر خارجه ونزوئلا برای آخرین بار در این نشست حضور دارد. ما از آن خارج می شویم. ما خط مشی و سیاستهای این سازمان را مورد انتقاد قرار می دهیم.
رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین به این مساله اشاره کرد که دولت آمریکا کمپینی را علیه ونزوئلا با استفاده از این سازمان به راه انداخته است.
دولت کاراکاس در اپریل اعلام کرده بود که قصد خروج از این سازمان را دارد اما روند رسمی آن دو سال به طول انجامید.