صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه: آماده اتخاذ تدابیر واکنشی به طرح‌های ناتو هستیم

روسیه:  آماده اتخاذ تدابیر واکنشی به طرح‌های ناتو هستیم

روسیه اعلام کرده رنامه جدید آمادگی نظامی ناتو در اروپا وضعیت امنیتی در این قاره را وخیمتر میکند.
به گزارش اینترفکس، چندی قبل مقامات غربی اعلام کردند که آمریکا متحدان اروپایی را به سمت دریافت لواها، ناوها و جنگندههای جدید ناتو در قالب افزایش بازدارندگی در برابر هرگونه حمله روسیه سوق داده است.
وزیران دفاع ناتو در طرح جدید واکنش نظامی که به آن «طرح ۴ × ۳۰ « اطلاق میشود، تصویب کردند که هدف از آن مجهز کردن همپیمانان به ۳۰ لوای مجهز، ۳۰ اسکادران هوایی و ۳۰ ناو همزمان با فرارسیدن سال ۲۰۲۰ است و میتوان تمام این نیروها و تجهیزات را نهایتا ظرف ۳۰ روز جمع و مهیا کرد.
در همین راستا، الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از این برنامه جدید ناتو در اروپا اعلام کرد: مسکو تمام تدابیر نظامی واکنشی لازم را برای تضمین امنیت خودش انجام میدهد.