صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دونالد ترامپ: کوریای شمالی دیگر یک تهدید هسته‌ای نیست

 دونالد ترامپ: کوریای شمالی دیگر یک تهدید هسته‌ای نیست

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا پس از بازگشت از دیدارش با کیم جونگ اون گفته است کوریای شمالی دیگر یک تهدید هستهای نیست. آقای ترامپ در سنگاپور با رهبر کوریای شمالی دیدار داشت.
آقای ترامپ در توییتی گفته است "همه میتوانند دیگر احساس امنیت بیشتری داشته باشند."
اما اعتبار این ادعا زیر سئوال است. بسیاری از ناظران میگویند توافق اخیر از میزان تسلیحات هستهای کوریای شمالی نمیکاهد.
طبق توافق صورت گرفته، کوریای شمالی کلاهکهای هستهای و موشکهایی که میتوانند این کلاهکها را پرتاب کنند حفظ خواهد کرد. این  کشور تا کنون با هیچ روندی که حاوی از بین بردن آنها باشد موافقت نکرده است.
آقای ترامپ پیشتر از آمادگی کوریای شمالی برای کنار گذاشتن برنامه اتمی و هموار شدن مسیر بهبود روابط دوجانبه سخن گفته بود.
شماری از دیپلماتهای سابق آمریکا و همچنین مخالفان سیاسی آقای ترامپ نسبت به توافق اعلام شده ابراز شک و تردید کردهاند.
آقای ترامپ به دنبال دیدار با رهبر کوریای شمالی از توقف مانورهای نظامی مشترک با کوریای جنوبی خبر داد.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا برای توضیح این مساله به کوریای جنوبی سفر کرده است. ظاهرا این موضع آقای ترامپ با حیرت مقامهای کوریای جنوبی روبرو شده است. به گزارش این رسانهها، آقای ترامپ گفته است با بهبود روابط میان آمریکا و کوریای شمالی، این تحریمها لغو خواهند شد. چنین وعدهای در بیانیه رسمی رهبران دو کشور دیده نمیشود.
روزنامههای کوریای شمالی تصاویر تمام رنگی از این نشست و دیدار کیم جونگ اون و دونالد ترامپ را در صفحات اول خود منتشر کردهاند.
پیش از دیدار رهبران کوریای شمالی و آمریکا، مقامهای دولت آمریکا بارها گفته بودند که تا زمانی که کوریای شمالی قدمهای جدی برای پایان دادن به برنامه هستهای خود برنداشته، تحریمها لغو نخواهند شد.