صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین پناهجویان کشتی سرگردان آکواریوس به اسپانیا رسیدند

اولین پناهجویان کشتی سرگردان آکواریوس به اسپانیا رسیدند

اولین گروه از ششصد پناهجوی سرگردان در آبها که پذیرش آنها باعث اختلاف رهبران اروپا شده، به ساحل اسپانیا رسیدند.
ایتالیا این پناهجویان را از سواحل خود دور کرد، اما اسپانیا به پیشنهاد فرانسه تعدادی از ۶۲۹ مسافر کشتی آکواریوس را قبول کرد.
این گروه که بیش از یک هفته سرگردان بودند، دیروز ساعاتی پس از طلوع خورشید به ساحل والنسیا در اسپانیا رسیدند.
صدها مترجم، مددکار و پولیس در والنسیا در شرق اسپانیا منتظر ورود کشتی بودند. فرانسه هم قبول کرده که شماری از این پناهجویان را بپذیرد.
کشتی اکواریوس به گروه خیریه غیردولتی "اس او اس مدیترانه" تعلق دارد که ۶۲۹ نفر پناهجو را در شش نقطه جداگانه در سواحل لیبیا از غرق شدن نجات داده بود. پذیرفتن مهاجران برای اسپانیا هم بی دردسر نبوده است. شماری از اعضای گروههای دست راستی اسپانیا با تجمع در بندر والنسیا به این اتفاق اعتراض کردهاند. به گزارش بی بی سی، سرنوشت مسافران کشتی آکواریوس در روزهای اخیر به بحرانی دیپلماتیک میان ایتالیا و فرانسه تبدیل شد خودداری دولت ایتالیا از پذیرش این کشتی، باعث شد تا امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، رم را به اتخاذ رفتار «غیر مسئولانه» در ارتباط با مهاجران متهم کند.
در واکنش، دولت ایتالیا تهدید کرد در صورتی که فرانسه به طور رسمی عذرخواهی نکند، ممکن است دیدار برنامهریزی شده آقای ماکرون و جوزپه کونته نخستوزیر ایتالیا لغو شود. رئیسجمهور فرانسه روز پنجشنه برای آرام کردن فضا تاکید کرد که قصد آزردن «ایتالیا و مردم ایتالیا» را نداشته و به گفتگوی تلفنی با آقای کونته پرداخت.
سرانجام روز جمعه، دیدار جوزپه کونته و امانوئل ماکرون در پاریس برگزار شد و در پایان آن، آقای کونته گفت او و آقای ماکرون در مورد ضرورت اصلاح سیستم موجود پذیرفتن مهاجران مذاکره کرده اند.
ایتالیا می گوید این غیرمنصفانه است که کشورهای مرزی اتحادیه اروپا ناچارند بیشتر بار مسئولیت مهاجران و پناهجویان راهی این اتحادیه را بپذیرند.