صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش تعداد پناهجویان جهان برای پنجمین سال متوالی

افزایش تعداد پناهجویان جهان  برای پنجمین سال متوالی

همزمان با روز جهانی پناهجویان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارشی از وضعیت آوارگان در دنیا منتشر کرده است؛ آمار و ارقامی که برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته است.
براساس گزارش جدید سازمان ملل، تعداد افرادی که تا پایان سال ۲۰۱۷ مجبور به ترک محل زندگیشان شدهاند به ۶۸.۵ میلیون نفر رسیده است.
آزار و اذیت، جنگ و خشونت از دلایل اصلی آوارگی آنهاست. نکته قابل توجه اینکه ۴۰ میلیون نفر از این تعداد کشورشان را ترک نکرده اند بلکه در در داخل کشور خودشان بی خانمان شدهاند.
بر اساس آمارهای ارایه شده دوسوم پناهجویان جهان، از ۵ کشور میآیند. بیش از شش میلیون نفر از سوریه، دو میلیون و ششصد هزار نفر از افغانستان، حدود دو و نیم میلیون نفر از سودان جنوبی، یک میلیون و دوصد هزار نفر از میانمار و حدود ۹۹۰ هزار نفر اهل سومالیا هستند. گرچه جنگ در سوریه همچنان عامل اصلی افزایش آوارگان جهان است، اما وضعیت وخیم کشورهایی چون کنگو و سودان جنوبی هم مزید بر علت شده است.
گزارش سازمان ملل همزمان به پناهندهپذیرترین کشورهای جهان هم اشاره کرده است.
ترکیه برای چهارمین سال متوالی پناهندهپذیرترین کشور جهان است با سه و نیم میلیون پناهنده. کشورهای بعدی پاکستان و اوگاندا هستند و طبق این گزارش ایران با حدود ۹۸۰ هزار پناهنده از پناهنده پذیرترین کشور اروپا یعنی آلمان بیشتر پناهجو دارد.
سازمان ملل از اسکان پناهجویان به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی راضی نیست. آمار و ارقام نشان میدهد اسکان پناهجویان ۵۴ درصد کاهش یافته، دلیلش به گفته سازمان ملل کاهش سطح پذیرش کشورهای اروپایی است.
به گزارش بی بی سی، فیلیپو گراندی ، کمیسر عالی حقوق بشر در امور پناهجویان، در اینباره می گوید: «دولتها باید از خودشون قدرت رهبری و پاسخی در خور این مسئله نشان بدهند. برخی دولتها حس شرایط اضطراری یا هجوم پناهجوها را به مردمشان تلقین کردهاند. متاسفانه برخی رهبران سیاسی برای بدست آوردن رای روی مسئله پناهجویان حساب باز کردهاند؛ ترس ایجاد میکنند و برای خودشان رای بدست میآورند. این نفرت انگیزه و غیرمسئولانه است.»
گزارش سازمان ملل نشان میدهد ۵۲ درصد از آوارگان جهان را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند.
آمار و ارقامی که بار دیگر بر نیاز به صلح و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته تاکید می کند.