صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کیم جونگ اون از کمک چین به برگزاری نشست عالی آمریکا و کوریای شمالی قدردانی کرد

کیم  جونگ اون از کمک چین به برگزاری نشست عالی آمریکا و کوریای شمالی قدردانی کرد

کیم جونگ-اون، رهبر کوریای شمالی، که به چین سفر کرده از نقش این کشور در فراهم کردن زمینه «حرکت به سوی غیراتمی کردن شبه جزیره کوریا» قدردانی کرد.
روز چهارشنبه 2٠ جون، خبرگزاری دولتی کوریای شمالی با انتشار خبر سفر کیم جونگ-اون و همسرش، ری سول-جو به بجینگ، جزئیاتی از ملاقات او با شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین را گزارش کرد. رهبر کوریای شمالی صبح روز سه شنبه وارد بجینگ شد اما خبرگزاری دولتی آن کشور تا روز چهارشنبه این خبر را منتشر نکرده بود.
این سومین سفر کیم جونگ-اون به چین از اول سال جاری است. اولین سفر به چین، و نخستین سفر او به خارج از زمان رسیدن به رهبری کوریای شمالی، در ماه مارچ و پس از پیشنهاد او برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا، انجام شد.
به گزارش خبرگزاری کوریای شمالی، رهبر آن کشور در ملاقات با رئیس جمهوری چین از «حزب [کمونیست] و دولت چین به خاطر حمایت صادقانه و کمک موثر به برگزاری موفقیتآمیز نشست عالی رهبران کوریای شمالی و آمریکا و به جریان انداختن رون صلح قدردانی کرد» و گفت که مصمم است برای توسعه و تحکیم بیشتر روابط دوستانه و همکاری بین چین و کشورش تلاش کند.
به نوشته این خبرگزاری، رئیس جمهوری چین هم گفت که بعد از سفر کیم جونگ-اون به چین در ماه مارچ، روابط دو طرف «وارد مرحله تازهای از توسعه شده، توافقهای دو طرف یکی بعد از دیگری به اجرا در میآید و روابط دوستانه آنها استحکام بیشتری یافته است.» او گفت که کیم جونگ-اون «در مقام رهبری مردم کوریای شمالی، برای حفظ صلح و ثبات و تحکیم روند مذاکره و رفع اختلاف در شبه جزیره کوریا تلاش فراوانی کرده است.»
کیم جونگ-اون نیز از چین و کوریای شمالی به عنوان اعضای یک خانواده سخن گفت و افزود که کوریای شمالی «از نزدیک با رفقای چینی در حرکت تاریخی در مسیر دفاع از سوسیالیسم و گشودن افقهای جدیدی برای شبهجزیره کوریا و منطقه همکاری خواهد کرد.»
چین همواره مهمترین حامی سیاسی و شریک تجاری اصلی کوریای شمالی بوده هرچند به عنوان عضو ثابت و دارای حق وتو در شورای امنیت، به تحریمهای هستهای و موشکی سازمان ملل علیه کوریای شمالی داده است.