صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخست وزیر بریتانیا طرح جدیدی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا معرفی کرد

نخست وزیر بریتانیا طرح جدیدی برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا معرفی کرد

پس از ماه ها کشاکش حکومت بریتانیا در مورد پلانی برای برگزیت به توافق رسیده است. بر این اساس، بریتانیا می خواهد در برخی از موارد ارتباطات خود با اتحادیه اروپا را حفظ  کند.
   ترزا می، نخست وزیر بریتانیا که به شدت تحت فشار است، هیئت دولت اش را برای شرکت در یک جلسه یک روزه و به دور از انظار عموم دعوت کرد. اعضای کابینه ترزا می بایکدیگر به شدت اختلاف نظر دارند.
به گزارش دویچه وله، بعد از پایان این جلسه اعلام شد: براین اساس بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا هم ارتباطاتش را با بازار داخلی این اتحادیه در زمینه تجارت اجناس حفظ می کند. از این طریق... ادامه از صفحه 1- طریق قرار است جلو آسیب رساندن به تجارت فرامرزی و زنجیره تامین میان بریتانیا و اتحادیه اروپا گرفته شود.
قرار است که اجرای مفاد پلان جدید برگزیت با استفاده از «کتاب قوانین مشترک» تضمین شود. لندن در این کتاب رهنمودها و استندردهای تولید اتحادیه اروپا را می پذیرد.
مدت ها بود که مذاکرات بریتانیا با مقامات اروپایی در بروکسل به خاطر اختلافات شدید میان اعضای حکومت بریتانیا به خوبی پیش نمی رفت. مسئولان اروپایی گفته بودند که بریتانیا نُه ماه پیش از مهلت تعیین شده برای برگزیت هنوز هم پلان مشخصی ارائه نکرده است. 
در پی یک رفراندوم در بریتانیا، شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما روند خروج این کشور از این اتحادیه طولانی است و به تدریج انجام خواهد شد. اکنون مقام های بریتانیایی تلاش دارند تا بخشی از ارتباطات خود را با سایر کشورهای اروپایی حفظ کنند تا در بعد اقتصادی و تجاری دچار مشکل نشود.
از زمان اعلام نتایج رفراندوم مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تا کنون جلسات متعدد بین مقام های این کشور و سران کشورهای عضو اتحادیه انجام شده، تا چهار چوب و روند خروج این کشور را از اتحادیه اروپا تعیین کنند.