صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اخراج ۱۸ هزار نفر دیگر از کارکنان بخش دولتی و نظامی در ترکیه

 اخراج ۱۸ هزار نفر دیگر از کارکنان بخش دولتی و نظامی در ترکیه

دولت ترکیه ۱۸ هزارمعلم، سرباز، افسرپولیس و کارمند بخش دولتی را از کار برکنار کرده است.براساس  این گزارش یک کانال تلویزیونی و شماری روزنامه هم در این کشور تعطیل شدهاند.
این تازهترین موج از تصفیه کارکنان بخشهای مختلف دولتی در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ است. رسانههای ترکیه گزارش کردهاند که احتمالا این آخرین مورد از اخراجها در این کشور باشد، پیشبینی شده است که وضعیت اضطراری در این کشور به زودی لغو شود.
از دو سال پیش و در پی کودتای نافرجام، وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام شده است. رجب طیب اردوغان ماه گذشته درجریان انتخابات بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد.
قرار است مراسم تحلیف آقای اردوغان امروزدوشنبه ۹ جولای، برگزار شود.
به گزارش بی بی سی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارچ سال جاری اعلام کرد که دولت ترکیه تاکنون پیش از ۱۶۰ هزارنفر از کارکنان بخش دولتی را از کار برکنار کرده است.
از زمان کودتا تا کنون هزاران نفر در ارتش و دولت به اتهام دست داشتن در کودتا و ارتباط با «جنبش گولن» تعلیق، اخراج یا دستگیر و دهها رسانه و هزاران موسسه مرتبط با آقای گولن تعطیل شدهاند. فتحالله گولن، واعظ منتقد رجب طیب اردوغان است.
هدف دولت ترکیه از بستن این موسسهها که در میان آنها سازمانهای خیریه و آموزشی هم دیده میشوند، «پاکسازی» نیروهای وفادار به آقای گولن در این کشور است.
متحدان غربی ترکیه این کشور را به دلیل اقدامات سرکوبگرانه مورد انتقاد قرار دادهاند.
منتقدان آقای اردوغان او را متهم کردهاند که از دو سال پیش اقداماتی را در جهت مقابله با مخالفانش آغاز کرده است. در مقابل ترکیه گفته که این قبیل اقدامات برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی ضروری است.