صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کیم جونگ-اون برای اولین بار مسئولان دولتی را سرزنش کرد

کیم جونگ-اون برای اولین بار مسئولان دولتی را سرزنش کرد

رهبر کوریای شمالی مسئولان دو طرح دولتی را مورد شماتت قرار داده و خبر آن در رسانههای خبری آن کشور منعکس شده است.
روز سهشنبه، ۲۶ سرطان (۱۷ جولای)، خبرگزاری دولتی کوریای شمالی در تفسیری نوشت که اواخر شب دوشنبه، کیم جونگ-اون به طور سرزده از مهمانسرای تفریحی اونفو دیدن کرد و «هنگام سرکشی به حمامها، شرایط بد آنها را متذکر شد و گفت که به خاطر مدیریت بد، حمام و وانهای مورد استفاده برای آبدرمانی کثیف، دلگیر و غیرصحی است.» این خبرگزاری سپس در تفسیری پیرامون این بازدید، مینویسد که اگر یک محل تفریحی که مورد بازدید کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل، رهبران سابق کوریای شمالی هم قرار گرفته، «باعث نارضایی مردم شود، گناهی عظیم سر زده زیرا دستاوردهای این رهبران عظیمالشان را کم اهمیت جلوه میدهد، رهبرانی که این حمامها را قبل از هر چیز دیگری در یک محل خوش منظره و دارای آب گرم معدنی بنا کردند.»
براساس این گزارش،کیم جونگ-اون سپس از شعبه محلی حزب خواست تا هرچه زودتر این حمام را سروسامان بدهد و افزود که «انتظار و اعتقاد دارم که کمیته حزبی تغییری اساسی در مبارزه برای تبدیل کشور به مکانی عالی برای زندگی ایجاد خواهد کرد.»
همچنین، رسانههای خبری کوریای شمالی گزارش کردهاند که رهبر این کشور از نیروگاه در دست احداث ارانچون دیدن کرده است. ساختمان این نیروگاه ۷۰ درصد پیشرفت داشته اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده است. براساس این گزارش، کیم جونگ اون گفت که «به قدری از این تاخیر دلتنگ شده که قدرت بیان آن را ندارد.»
در این گزارشها آ مده است که کیم جونگ اون «به شدت اعضای ارشد کابینه را سرزنش کرد زیرا اجرای این طرح را به سازمانهای محلی سپرده بودند و به آن توجه کافی نداشتند.» رهبر کوریا شماری در پایان این دیدار دستور داد که نیروگاه باید تا اکتوبر سال آینده حتما تکمیل شده باشد.
بازدید کیم جونگ اون از محلهای مختلف و انعکاس خبری آن یکی از برنامههای ثابت رسانههای کوریای شمالی است. این رسانهها معمولا تصاویری از این بازدیدها را نیز منتشر میکنند که در آنها، رهبر کوریای شمالی مشغول بازدید و ارائه رهنمود است و مقامات ارشد، که معمولا تعدادی افسر عالیرتبه ارتش آنان را همراهی میکنند، با دقت مشغول یادداشت سخنان او هستند. حاضران عموما مدال شامل تصاویر پدر و پدر بزرگ کیم جونگ-اون بر سینه نصب کردهاند. نصب این مدال بر سینه در میان مردم کوریای شمالی رواج دارد هرچند تصاویر جدیدتر کیم جونگ-اون او را بدون آن نشان میدهد.
کیم جونگ اون، به عنوان رهبر و تعیین کننده سیاستهای حکومتی، از انواع تاسیسات و فعالیتها، از مزارع تولید سبزیجات گرفته تا مراکز ساخت بمب اتمی و موشک سازی بازدید میکند و در تمامی موارد نیز رهنمودهای لازم را در اختیار متصدیان امور قرار میدهد.
با اینهمه، معمولا گزارش این بازدیدها شامل ابراز رضایت رهبر از نوع فعالیت و تاکید مقامات بر این است که تحت توجهات او پیشرفتهای بزرگی به دست آمده است. انتقاد از کمبودها به ندرت در رسانههای خبری کوریای شمالی منتشر شده است.