صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوکراین و غرب در حال مذاکره برای تحریم روسیه

اوکراین و غرب در حال مذاکره برای تحریم روسیه

وزیر زیرساخت اوکراین دیروز (شنبه) اظهار کرد، این کشور هماکنون در حال مذاکره با کشورهای غربی درباره مساله اعمال تحریمها علیه بنادر روسیه در سواحل دریای سیاه به دلیل محاصره دریای آزوف است.
بر اساس اعلام وزارت زیرساخت اوکراین، سرویس مرزی روسیه از ۲۹ اپریل تا ۹ جولای، ۹۳ کشتی را که از «تنگه کرچ» به سمت بندرهای اوکراین میرفتند بدون دلیل برای بازرسی توقیف کرده و به صاحبان آنها خسارت وارد شده است.
ولودیمیر اوملیان، وزیر زیرساخت اوکراین به دنبال همین اقدام، در اوایل ماه جولای اعمال محدودیتهایی را علیه بندرهای روسیه در دریای سیاه مطرح کرد.
در همین حال، معاون وزیر خارجه اوکراین نیز اظهار کرده است که نیروهای گارد مرزی روسیه در بازرسی کشتیهای اوکراین مطابق قوانین عمل کردهاند.
وزیر زیرساخت اوکراین همچنین اظهار کرده است: ما در حال مذاکره با شرکای اروپایی و آمریکایی خود هستیم تا تحریمهایی به دلیل محاصره دریای آزوف و بندرهای اوکراین در این دریا علیه بندرهای روسیه در دریای سیاه اعمال شود.