صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد شدید ونزوئلا از اتحادیه اروپا

انتقاد شدید ونزوئلا از اتحادیه اروپا

دولت ونزوئلا شدیدا از اتحادیه اروپا به سبب کم اهمیت نشان دادن توطئه نافرجام ترور نیکولاس مادورو انتقاد کرد.
اتحادیه اروپا اخیرا در بیانیهای اعلام کرد، حملهای که گفته شد در آن با استفاده از طیاره بیسرنشین بمبگذاری شده به جان نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا سوءقصد شده باعث تشدید تنشها در این کشور آمریکای لاتین شده و خواهان تحقیقاتی شفاف درباره آن شد.
اتحادیه اروپا در عین حال مجددا خواهان آن شد که دولت ونزوئلا زندانیان سیاسی را آزاد کرده و به حقوق اساسی احترام بگذارند.
دولت ونزوئلا در واکنش به این مواضع اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: اتحادیه اروپا چنان گرفتار تفکر استعماری و غیرمنطقی خود است که این اقدام را که نه فقط علیه جان رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، نیکولاس مادورو بلکه علیه مقامهای نظامی و دیپلماتیک نیز صورت گرفت، به عنوان اقدامی تروریستی به رسمیت نمیشناسد.
دولت ونزوئلا اعلام کرده که دستکم ۲۵ تن در ارتباط با این سوءقصد تحت تحقیقات قرار گرفتهاند.
در عین حال ونزوئلا اعلام کرده که از پولیس بینالملل اینترپل خواسته تا یکی از سیاستمداران ونزوئلایی  مخالف سرشناس ساکن تبعید را که متهم به دست داشتن در این حمله است، دستگیر کنند.
خورخه رودریگز، وزیر ارتباطات ونزوئلا گفت: ما به دنبال دریافت یک هشدار قرمز اینترپل برای دستگیری خولیو بورخس، رئیس سابق پارلمان ونزوئلا هستیم.
مقامهای ونزوئلا گفتهاند که تاکنون بالغ بر ۱۰ نفر را به اتهام دست داشتن در این سوءقصد که به گفته دولت ونزوئلا با حمایت کلمبیا و همچنین افرادی ناشناس در آمریکا صورت گرفته، بازداشت کردهاند.
یکی از این بازداشتیها یک قانونگذار مخالف به نام «خوآن ریکوئسنس» است که اعلام شد توسط ماموران اطلاعاتی ونزوئلا در خانهاش بازداشت شده است.