صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفان بشار اسد با حمایت ترکیه ارتش ملی تشکیل می‌دهند

مخالفان بشار اسد  با حمایت ترکیه ارتش ملی تشکیل می‌دهند

مخالفان رهبر سوریه میگویند پیش از حمله نهایی ارتش سوریه برای بازپسگیری مواضع آنها در شمال غرب سوریه «ارتش ملی» تشکیل میدهند. ترکیه که مخالف حمله بشار اسد به ادلب است از تشکیل «ارتش ملی» حمایت میکند.
خبرگزاری رویترز مینویسد: اگر مخالفان بشار اسد به درگیریهای درون جناحی خود پایان دهند، ممکن است بتوانند آخرین پایگاه خود در خاک سوریه را حفظ کنند.
به گزارش دویچه وله، گروهی از نیروهای مخالف بشار اسد که مورد حمایت ترکیه هستند تصمیم دارند «ارتش ملی» تشکیل دهند. آنها از تمامی مخالفان اسد که «اهداف انقلاب» را دنبال میکنند، خواستهاند که به آنها بپیوندند.
مخالفان اسد که مورد حمایت ترکیه هستند، بخش بزرگی از مناطق شمال غرب سوریه را تحت کنترل خود دارند. این بخش از خاک سوریه در شمار آخرین مناطقی است که ارتش دولتی سوریه با حمایت زمینی و هوایی ارتش روسیه هنوز آن را پس نگرفته است.
بشار اسد که مورد حمایت روسیه و ایران است، وعده داده که هر وجب از خاک سوریه را از مخالفان خود پس بگیرد. اسد حضور ارتش ترکیه در خاک سوریه را مانع بزرگی در شمال غرب این کشور برای پیروزی کامل خود بر مخالفان میداند و بارها به شدت از آن انتقاد کرده است. اسد حضور ترکیه در خاک سوریه را نقض تمامیت ارضی ان کشور میداند و حال تصمیم دارد وارد عمل شود.
ارتش ملی حدود ۳۵ هزار نیرو دارد که بخشی از آنها عضو بزگترین گروههای مخالف اسد هستند. این گروهها در ۷ سال گذشته درگیر جنگی ویرانگر با نیروهای اسد بودهاند که نتیجه آن مرگ صدها هزار نفر و آوارگی میلیونها نفر از شهروندان سوریه بوده است. تمامی تلاشها برای متحد کردن مخالفان اسد تا کنون نافرجام مانده است.
ترکیه تنها حامی» ارتش ملی» مخالفان اسد
هیثم عفیسی  رئیس ارتش ملی به رویترز گفته است که ترکیه تنها حامی «ارتش ملی» است و هیچ کشور دیگری از این افراد مسلح حمایت نمیکند.
وزیرخارجه ترکیه اما به پرسش رویترز در مورد حمایت این کشور از «ارتش ملی» نیروهای مخالف بشار اسد پاسخ نداده است. حمایت ترکیه از نیروهای مسلح مخالف اسد از قرار شامل حمایت مالی برای پرداخت دستمزد پیکارجویان، پشتیبانی لجیستیک و در صورت نیاز سلاح است