صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست دیروز در قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند.
حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیسجمهوری قزاقستان، الهام علیاف، رئیسجمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیسجمهوری ترکمنستان این کنوانسیون را امضا کردهاند.
آقای روحانی در سخنان خود در این نشست گفت به رغم امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است.
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولتهای کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاریهای اقتصادی، موافقتنامه بین دولتهای کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردند.
وزیر امور خارجه ایران در اعلامیه تفسیری که بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.آقای روحانی هم در سخنان خود گفته است طبق این کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع میشود و کشورهای ساحلی نمیتوانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار دیگران قرار دهند.
حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران پیش از سفر به قزاقستان برای شرکت در نشست سران گفت همه مسایل حقوقی این دریا تنها با اتفاقنظر ۵ کشور عملی خواهد بود.