صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سانحه هلیکوپتر در شرق تاجیکستان پنج کشته برجا گذاشت

سانحه هلیکوپتر در شرق تاجیکستان پنج کشته برجا گذاشت

کمیته امور اضطرارى تاجیکستان از کشته شدن پنج نفر در سقوط هلیکوپتر در کوهستان پامیر در شرق این کشور خبر داد.
امیده یوسفی، سخنگوی این کمیته، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۲ اسد به بیبیسی فارسی گفته که سه تن از کشتهشدگان کوهنوردان روس و دو تن دیگر خدمه هلیکوپتر بودهاند.
خانم یوسفی گفت که سیزده مجروح هم به شفاخانه استقلال، واقع در شهر دوشنبه، منتقل شدهاند.
هلیکوپتر حامل کوهنوردان ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر یکشنبه در پایاناب یخچال "فارتم بیک" در کوهستان پامیر سقوط کرد.