صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میانجی‌گری عمار حکیم بین صدر و مالکی

میانجی‌گری عمار حکیم بین صدر و مالکی

جریان الحکمه از تلاش عمار حکیم برای نزدیک کردن دیدگاههای رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف دولة قانون خبر داد.
به نقل از روزنامه القدس العربی، نوفل ابورغیف، سخنگوی جریان الحکمه به ریاست عمار حکیم گفت: عمار حکیم برای نزدیک کردن دیدگاههای نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولة قانون و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق تلاش میکند. او هر روز مذاکراتی را با تمامی طرفهای سیاسی درباره تشکیل فراکسیون بزرگتر برگزار میکند. طی سه روز آینده اسامی جدیدی برای پست نخستوزیری اعلام خواهد شد. جریان الحکمه از تشکیل ائتلاف گستردهای شامل فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و جریان الحکمه خبر داد.
علی البدیری، از رهبران جریان الحکمة گفت: این ائتلاف بزرگتر طی جلسه اول پارلمان برای تشکیل دولت جدید عراق آماده خواهد شد. ائتلاف سائرون و جریان الحکمه و الوطنیه با تمامی بندها و اصول توافق کردهاند.
وی گفت: طی روزهای آینده این ائتلاف رسما اعلام خواهد شد.
منابع سیاسی عراقی احتمال میدهند که قبل از عید قربان فراکسیون پارلمانی بزرگتر اعلام شود. این فراکسیون پیشبینی میشود شامل ائتلافهای «دولة قانون»، «الفتح» و النصر و دو حزب کرد و ائتلافهای سنی «القوی» و «القرار» باشد. رسول راضی، عضو ائتلاف دولة قانون احتمال داد که دو روز آتی و قبل از تعطیلی عید قربان فراکسیون بزرگتر اعلام شود. وی گفت: زمانی که دادگاه فدرال نتایج را تصویب کند و موعد جلسه اول پارلمان را بعد از عید اعلام کند فراکسیون بزرگتر به صورت رسمی اعلام میشود.
در همین راستا، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری به طرحی که قبلا به عنوان شرط اصلی هرگونه مذاکراتی با بقیه فراکسیونهای سیاسی مطرح شده بود، پایبند است و شانس حیدر العبادی، نخستوزیر عراق برای برعهده گرفتن پست نخستوزیری ضعیف است.
احمد الکنانی، عضو ائتلاف الفتح گفت: فراکسیونهای سیاسی بعد از اعلام نتایج نهایی بازشماری آرا مذاکرات سریعی را برای تشکیل فراکسیون بزرگتر و تشکیل دولت آغاز کردهاند.
از سوی دیگر، کمیته عالی انتخابات عراق تاریخ ۳۰ سپتمبر را به عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمان کردستان اعلام کرد.