صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارکنان کاخ سفید توافق‌ عدم افشاگری امضا می‌کنند

کارکنان کاخ سفید توافق‌ عدم افشاگری امضا می‌کنند

در پی افشاگری یکی از کارکنان سابق کاخ سفید، رئیسجمهوری آمریکا تلاش دارد تا با وادار کردن کارکنانش به امضای توافقهای عدم افشاسازی موجب شود تا این افراد پس از ترک شغلشان نتوانند کتابهای افشاگرایانه به رشته تحریر درآورند.
وبسایت خبری پولتیکو گزارش داد، توافقهای عدم افشاگری شامل بندی است که مقامهای دولت را از افشای اطلاعات محرمانه، به هر نحوی، از جمله در کتابها منع میکند مگر اینکه پیش از آن از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا مجوز دریافت کرده باشند.
براساس آن، چنانچه فردی این توافق را نقض کند، حق امتیاز و درآمد حاصل از کتابشان به دولت آمریکا میرسد.
استفاده از توافقهای عدم افشاگری درون کاخ سفید در شرایطی مطرح میشود که اوماروسا مانیگو نیومن، مشاور سابق سیاسی کاخ سفید که دسمبر اخراج شد، در حال تبلیغ برای فروش کتابش تحت عنوان «روانی: شرح یک خودی از کاخ سفید ترامپ» است. او در کتابش ادعاهای شگفتآوری دارد؛ از جمله اینکه ترامپ مکررا از کلمات رکیک استفاده میکند و او را نژادپرست، زنستیز و خودشیفته است. 
ستوننویس واشنگتن پست پیشتر گزارش داد که از کارکنان ارشد کاخ سفید درخواست شده است تا توافقهای عدم افشاگری را امضا کنند؛ این اقدامی بیسابقه و غیر قابل اجرا علیه کارکنان دولتی است. کلیان کانوی، مشاور کاخ سفید با تایید وجود چنین توافق هایی گفت: همگی ما در دفتر اجرایی ریاست جمهوری آن را امضا کردیم. چرا نباید امضا میکردیم؟