صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرود اضطراری طیاره به دلیل دعوای زن و شوهر

فرود اضطراری طیاره به دلیل دعوای زن و شوهر

طیارهای که از لندن به مقصد جزایر قناری اسپانیا در حال پرواز بود به دلیل دعوای یک زوج مجبور به فرود در پرتگال شد.
این پرواز که قرار بود راهی لاسپالماس شود، روز ۶ جون در فارو (جنوب پرتگال) فرود آمد.
به گزارش بی بی سی، رونالد سنویل ۵۳ ساله و همسر ۶۶ سالهاش پائولین گوردون که هر دو اهل شرق لندن هستند، متهم شدهاند که امنیت طیاره را به خطر انداختهاند. این زوج میگویند که بیگناه هستند.
پیتر گایر، دادستان گفت که این زوج در طیاره بودند که بر سر یک پیامک دعوایشان شد و شروع به فحاشی به یکدیگر کردند.
یکی از مسافران هم به هیات منصفه گفت که این زوج بدون وقفه به مدت یک ساعت با هم دعوا میکردند و فحش میدادند، طوری که او فکر کرده آنها مست هستند.
یک شاهد دیگر که قبلا پولیس بوده گفت که آقای سنویل تهدید کرده بود همسرش را به دلیل آنچه «یک دعوای خانوادگی» نامید، کتک خواهد زد.
دادگاه حرفهای کادر پرواز و همین طور خلبان را شنید، خلبانی که تصمیم گرفت طیاره را در پرتگال فرود بیاورد و این زوج را پیاده کند. دادگاه این زوج ادامه دارد.