صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزار جنسی هزار کودک آمریکایی توسط ۳۰۰ کشیش کاتولیک

آزار جنسی هزار کودک آمریکایی توسط ۳۰۰ کشیش کاتولیک

در آمریکا ۳۰۰ کشیش کاتولیک در ظرف ۷۰ سال گذشته بیش از هزار کودک را مورد اذیت و آزار جنسی قرار دادهاند.  واتیکان در واکنش به آزار جنسی کودکان در پنسیلوانیای آمریکا آن را «شرمآور و اندوهناک» دانست.
به گزارش دویچه وله، گرگ بورک، سخنگوی واتیکان تجاوز ۳۰۰ کشیش کاتولیک به بیش از هزار کودک آمریکایی را جنیاتکارانه و غیراخلاقی توضیف کرد. او گفت که قربانیان به باور و اعتقاد خود افتخار میکردند و کلیسا باید از گذشته خود درس سختی بگیرد.
به گفته سخنگوی واتیکان مسببان و کسانی که شرایط را برای سوء استفاده و آزار جنسی کودکان فراهم کردهاند باید در مقابل قانون پاسخ دهند.
بورک تاکید کرد که پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان اعمال کشیشان کاتولیک آمریکایی را به شدت محکوم کرده و در کنار قربانیان ایستاده است.
سخنگوی واتیکان افزود: «موضوع سوء استفاده جنسی در اولویت قرار دارد و کلیسا میخواهد به قربانیان گوش فرا دهد تا این عمل وحشتانگیز و دردناک را که زندگی بیگناهان را نابود کرده ریشهکن شود.»
تلاش کلیسا برای پنهان کردن سوء استفاده جنسی
جاش شاپیرو، دادستان کل پنسیلوانیا گفته است که تلاش شده تجاوز جنسی و آزار کودکان به شکل هدفمند پنهان شود.  به گفته دادستان کل پنسیلوانیا این اتهامات متوجه شش اسقف نشین از هشت اسقف نشین در پنسیلوانیاست. طبق گفته او تابحال هزار قربانی شناسایی شدهاند.
شاپیرو همچنین گفته است که گزارش مربوط به آزار جنسی کودکان یکی از جامعترین گزارشهای مربوط به تجاوز جنسی کودکان در کلیساست.
اسقف اعظم واشنگتن و اسقف سابق پیتسبورگ در پنسیلوانیا گفتهاند که این گزارش «وحشتاک و تکان دهنده» است.
بررسی نیم میلیون اسناد بایگانی شده
گزارش دادستان کل پنسیلوانیا بعد از بررسی بیش از نیم میلیون مدرک و سند تنظیم شده است که تا بحال در آرشیو کلیسا پنهان شده بودند.
دادستان کل پنسیوانیا بعد از فشار زیاد موفق شد به این مدارک دسترسی پیدا کند. بسیاری از روحانیان کاتولیک که نام آنها در این اسناد افشا شده بود با انتشار این اسناد و در اختیار گذاشته شدن آن در افکار عمومی مخالفت کردهاند. این امر موجب شده بود که انتشار گزارش دادستان کل پنسیلوانیا به تاخیر بیافتند.