صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراز تاسف سئول از لغو سفر پامپئو به کوریای شمالی

ابراز تاسف سئول از لغو سفر پامپئو به کوریای شمالی

کوریایجنوبی روز شنبه با ابراز تاسف از تصمیم آمریکا برای لغو سفر مایک پامپئو به کوریای شمالی اعلام کرد، تداوم دیپلماسی مهمترین راهکار حل بنبست هستهای با پیونگیانگ است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیانیه وزارت خارجه کوریایجنوبی ساعاتی پس از آن منتشر شد که رئیسجمهوری آمریکا سفر مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به کوریای شمالی را بابت آنچه فقدان پیشرفت در مذاکرات خلع سلاح هستهای دانست، به تعویق انداخت. رئیسجمهوری آمریکا همچنین گفت مذاکرات هستهای با کوریای شمالی با عدم حمایت از جانب چین به مانع خورده است. این متحد اصلی کوریای شمالی با ایالات متحده دعوای تجاری دارد.
وزارت خارجه سئول با بیان اینکه لغو سفر پامپئو «عقبگرد» است، تاکید کرد مهمترین مساله برای این متحدان پیگیری «روند مناسب» خلع سلاح هستهای است. کوریای جنوبی انتظار دارد تا چین به ایفای «نقش سازنده» در تلاشهای بینالمللی برای حل این بحران هستهای ادامه دهد.