صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازجویی از وزیر داخله ایتالیا به دلیل ممانعت از ورود پناهجویان

بازجویی از  وزیر داخله ایتالیا به دلیل ممانعت از ورود پناهجویان

وزیر داخله ایتالیا به خاطر نقشش در جلوگیری از ورود مهاجران نجات یافته از دریا مورد بازجویی قرار میگیرد. وزیر داخله ایتالیا این اقدام را در حالی انجام داده که بر اساس توافقی چند جانبه مجوز خروج مهاجران از کشتی داده شده بود.
به گزارش رویترز، دادستان ایتالیا متئو سالوینی را به خاطر نقشش برای جلوگیری از ورود مهاجران نجات یافته از دریای مدیترانه مورد بازجویی و تحقیق قرار میدهد.
وزیر داخله به بازداشت غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت متهم است. سالوینی رهبر حزب ضد مهاجرت «لیگ» است.
وی در پیامی در فیس بوک اعلام کرد: شما میخواهید مرا مورد بازجویی قرار دهید و مرا ممکن است بازداشت کنید زیرا من از مرزها و امنیت کشورم دفاع کردم. من به این مساله افتخار میکنم.
همچنین دولت ایتالیا اعلام کرد: بعد از توافق انجام شده با کلیسای کاتولیک، آلبانی و ایرلند به بیش از 150 مهاجر که در کشتی گارد ساحلی منتظر ورود به ایتالیا هستند اجازه داده خواهد شد که از کشتی پیاده شوند.
براساس این توافق اسقفهای ایتالیایی بیشتر مهاجران را تحت مراقبت خود قرار خواهند داد. آلبانی که عضو اتحادیه اروپا نیست و ایرلند هر یک 25 مهاجر را تحت مراقبت قرار میدهند.
کشتی مهاجران در 16 ماه آگست در سواحل ایتالیا لنگر انداخت اما تنها به کودکان و بیماران اجازه خروج داده شد. بسیاری از این مهاجران از کشور اریتره هستند.
ایتالیا از اتحادیه اروپا میخواهد که مسئولیت مهاجران را برعهده بگیرد.
نشست مقامات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه با هدف یافتن یک راه حل بلندمدت درباره مساله مهاجران ناکام ماند.
در همین راستا نخست وزیر ایتالیا اواخر روز شنبه اعلام کرد: اگر هیچ پیشرفتی انجام نگیرد رم پیشنویس بودجه جدید اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد.
همچنین کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که به جای اینکه با یکدیگر درباره اینکه کدام کشور کمترین مسئولیت را در قبال مهاجران نجات یافته از دریا برعهده میگیرد، رقابت کنند، به دنبال راه حل مناسب باشند.