صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با افزایش اعتراض‌ها، پوتین طرح بازنشستگی را تعدیل کرد

با افزایش اعتراض‌ها،  پوتین طرح بازنشستگی را تعدیل کرد

ولادیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه، پس ازاعتراضات گسترده مردم به افزایش سن بازنشستگی و کاهش محبوبیت اش طرح قبلی بازنشستگی را تعدیل کرده است.
به گزارش بی بی سی، رئیس جمهور روسیه گفته است که سن بازنشستگی برای زنان از ۵۵ به ۶۰ سال به جای ۶۳ سال افزایش پیدا خواهد کرد اما سن بازنشستگی مردان که ۶۵ سال درنظرگرفته شده بود به قوت خود باقی خواهد ماند.
در یک سخنرانی کم سابقه تلویزیونی رئیس جمهور روسیه گفت که این تغییرات به دلیل کمبود نیروی کار کشورش ضروری است.
رئیس جمهوری روسیه هم چنین گفت که طرح افزایش سن بازنشستگی سال هاست که به تاخیر افتاده است و خطرافزایش تورم و فقر را پیش می آورد و تاخیر بیشتر در این مورد غیرمسئولانه است. اتحادیه های روسیه هشدارداده اند که بسیاری ممکن است قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت کنند.
به گفته سازمان جهانی بهداشت امید به زندگی در مردان روس، ۶۶ و زنان ۷۷ سال است.
قبل از این سخنرانی آقای پوتین سعی داشت خود را از بحث و جدل قانون بازیشستگی بدور نگاهدارد و قبلا هم قول داده بود که سن بازنشستگی را افزایش نخواهد داد.
ولادیمیرپوتین در مورد تعدیل در اصلاحات مربوط به سن باز نشستگی زنان گفت: «زنان نه تنها بیرون از خانه کار می کنند بلکه خانهداری و مراقبت از فرزندان ونوه های خود را هم بعهده دارند و نباید سن بازنشستگی آن ها بیشتر از مردان باشد زنانی که دارای سه فرزند یا بیشتراز آن هستند می توانند زودتر بازنشسته شوند.»
دیمتری مدودف ، نخست وزیرروسیه، پیشتر گفته بود که انگیزه افزایش سن بازنشستگی این واقعیت است که مردم روسیه بیشتر عمر میکنند و زندگی فعال تری دارند .
اما به اعتقاد بسیاری ازکارشناسان و مردم روسیه، مشکل این است که مردم روسیه بیشتر عمر می کنند و دولت باید پول بیشتری برای تامین بودجه بازنشستگی صرف کند.
طرح بازنشستگی با مخالفت ها زیادی از سوی مردم روبرو شده است که در اکثر نقاط روسیه دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده اند.